La Cecot presenta dos serveis d’èxit en l’impuls de la continuïtat empresarial en el marc del 34è Fòrum de l’Auditoria

Laura Sallent: “Destaco dues conclusions del Fòrum: l'adaptació empresarial als temps moderns i la importància d'utilitzar eines avançades com la Intel·ligència Artificial i la simulació de Montecarlo per millorar la reestructuració i garantir la viabilitat a llarg termini”.
  • Sota el lema “Auditoria 360”, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha organitzat, els dies 4 i 5 de juliol a Sitges, el 34è Fòrum de l’Auditoria que va concloure amb una certesa ja coneguda: “o t’adaptes, o mors”.  
  • La patronal catalana ha presentat i exposat el Centre de Reempresa de Catalunya i el HelpEmpresa als auditors professionals com a instruments vàlids, contrastats i amb un alt índex d’èxit en l’impuls de la continuïtat empresarial de les empreses catalanes. 

 

Barcelona,11 de juliol de 2024. La patronal Cecot ha participat al 34è Fòrum de l’Auditor per donar suport a una iniciativa de vital importància per aquells que dediquen el seu esforç a l’assessorament, acompanyament i dedicació per l’enfortiment del teixit empresarial del territori. Ho ha fet mitjançant la participació de Laura Sallent Cucurella, directora del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot i David Pomés Saltor, consultor de HelpEmpresa.

L’entitat ha comptat amb un espai per presentar diversos serveis entre els professionals assistents, entre els que es destaquen el servei de Reempresa i el servei de HelpEmpresa, “claus per assegurar la perennitat i continuïtat de les empreses al territori, i serveis molt vinculats a la professió de l’auditoria”, afirma Sallent.

El Fòrum ha ofert conferències d’interès on els professionals han reciclat i enfortit el seu coneixement en matèries vertebradores per a l’assegurament d’un teixit empresarial preparat per encarar els canvis i incerteses que aquest segle XXI planteja.

Per Sallent la ponència de Joan Rojas i Javier Martínez, membres de la Comissió de reestructuració del CCJCC, “ha despertat gran interès entre els assistents en un temps d’incertesa i dificultats financeres com el que estem vivint, ja que ha abordat la importància de generar valor a través dels processos de reestructuració empresarial i la integració de la intel·ligència artificial en aquests processos”.

Els ponents han incidit en què la reestructuració ha de centrar-se en com estructurar l'actiu i el passiu de l'empresa, i no només en la reestructuració del passiu. “La clau, segons Javier Martínez, és vincular la generació de riquesa amb la capacitat de pagament als proveïdors i creditors. Així que la millor garantia de pagament és un canvi en la manera de fer les coses”, explica la directora d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot, “les empreses han d'adaptar-se a la sostenibilitat, guanyar competitivitat i implementar la digitalització per garantir la seva viabilitat i la capacitat de retornar deutes”.

Un altre aspecte que han ressaltat els ponents és que la viabilitat depèn de la rendibilitat (ROE), la liquiditat (capacitat de pagar en temps i forma) i la recurrència (EBITDA). “Per Joan Rojas, les causes de pèrdua de valor inclouen el declivi de la posició competitiva, les disrupcions econòmiques com el Covid-19, i la manca d'acció fins a la insolvència imminent”, recorda Laura Sallent, “segons aquest professional, és essencial presentar plans de viabilitat amb fluxos de caixa per negociar quotes amb els bancs”. I la simulació de Montecarlo s'ha destacat com una eina estadística crucial per reduir la incertesa en les negociacions, ja que pot fer mil simulacions en un temps molt reduït gràcies a la IA.

Els ponents han subratllat, sobretot, la necessitat de l'adaptació empresarial als temps moderns i la importància d'utilitzar eines avançades com la Intel·ligència Artificial i la simulació de Montecarlo per millorar la reestructuració i garantir la viabilitat a llarg termini. “La conferència ha proporcionat valuoses perspectives sobre com generar valor i adaptar-se eficaçment als canvis econòmics i tecnològics actuals. La frase clau del Fòrum de l’Auditor d’aquest any podria ser: O t'adaptes o mors”.

“Des de la patronal Cecot assumim el repte i estem a la disposició del teixit empresarial del país per oferir-los assessorament, acompanyament i suport per a afrontar una situació complexa de relleu empresarial, com ja estem fent mitjançant el servei de HelpEmpresa”, explica Laura Sallent, qui afegeix que “així mateix, també estem al costat de l’empresari en moments de dificultats, ajudant-lo a tornar al camí de la viabilitat, consolidació i creixement. Tanmateix, també es fa costat a aquells que, en darrera instància, requereixin d’un assessorament en termes de reestructuració empresarial o tancament de la seva unitat de negoci”.

 

Sobre HelpEmpresa

El convuls i constant canvi que vivim en l’actualitat és tot un desafiament pel teixit econòmic-productiu del territori, el que provoca dificultats financeres per a moltes empreses i qüestionen la seva viabilitat. En aquest sentit, HelpEmpresa (www.helpempresa.com), impulsat per la Cecot en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, és un servei dissenyat i implementat per donar resposta a aquesta casuística.

El servei de HelpEmpresa beu de la metodologia de la xarxa europea Early Warning Europe, de la qual Cecot és membre fundador, i adapta les bones pràctiques europees a la casuística de l’empresa catalana. De la mà d’un equip preparat i a disposició de les empreses i dels seus col·laboradors, ha posat en marxa un servei integral d’anàlisi i diagnosi de la insolvència empresarial.

El servei s’inicia amb un diagnòstic de la situació de l’empresa, que inclou una revisió del seu model de negoci, l’ecosistema de l’empresa i la situació econòmic-financera, entre d’altres. En base al diagnòstic realitzat, es proposa a l’empresari un dels tres itineraris següents: consolidació i creixement de la seva empresa, i la reestructuració o el tancament honest i ordenat.

En qualsevol dels tres itineraris, la persona empresària està sempre acompanyada per els millors assessors especialitzats en matèries molt diverses tals com gestió econòmica, vendes, màrqueting, estratègia, finances o psicologia, entre d’altres.

El Servei de HelpEmpresa ha assessorat a un total de 850 empreses des de finals de l’any 2021 fins al juliol de 2024, de tots els sectors i d’arreu del territori català, sense cap mena de cost pels usuaris que gaudeixen del servei.

 

Sobre Reempresa

Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el servei Reempresa és un model d’emprenedoria i creixement empresarial, que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

El servei de Reempresa s’implementa a través d’un Marketplace digital, www.reempresa.org, i serveis de consultoria i intermediació neutral en tot el procés de transmissió d’una empresa, des de la posada en contacte de les parts, fins la formalització de l’acord de compravenda. El servei s’ofereix sense cost per l’usuari que el gaudeix, ni el cedent ni el reemprenedor, gràcies a la col·laboració publicoprivada entre la patronal Cecot, la Fundació Autoocupació, la Generalitat de Catalunya i una extensa xarxa d’entitats públiques i privades.

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit un total de 4.670 transmissions exitoses des de juliol de l’any 2011 fins a juliol de 2023, que han suposat una inversió total de més de 234 milions d’euros i que es distribueix, per sectors de la manera següent: 32% de les transmissions són del sector comerç; el 23% pertany al sector serveis; un 31% de la inversió pertany al sector de l´hostaleria i un 6% a reempreses del sector industrial.

Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 44% de les compravendes efectives, els propietaris de les quals es van adreçar al Centre de Reempresa de Catalunya per motius de jubilació. En el 23% dels casos són per motius personals del cedent, un 12% són per canvi de domicili i un 11% són motius de salut.