La Cecot celebra l’aprovació de la Llei de Facilitació de l’activitat econòmica i la dels APEU en el darrer Ple del Parlament de 2020

Abad: “des de la Cecot felicitem els grups parlamentaris per deixar de banda les estratègies partidistes i entendre que l’aprovació d’aquestes dues lleis són importants per afavorir la competitivitat del país i per crear ocupació”.
  • El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de Facilitació de l’activitat econòmica amb el suport del 78% de la cambra i un 12,5% d’abstenció, i la Llei de les àrees de promoció econòmica urbanes amb el suport del 88%.  
  • La patronal catalana considera assolides dues reivindicacions històriques de les empreses associades a l’entitat.

 

El Parlament de Catalunya ha donat llum verda avui a dues lleis que tindran un impacte positiu sobre el teixit empresarial i econòmic català, i que la Cecot hi ha tingut una tasca activa en els darrers anys per l’assoliment d’un redactat final de consens. “Des de la patronal Cecot hi hem participat proactivament, mitjançant propostes i mesures per als seus redactats inicials i pensem que l’aprovació d’aquestes dues lleis avui és un èxit col·lectiu i global perquè afavorirà la competitivitat del país i la creació de llocs de treball”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot. “És de celebrar que els grups parlamentaris hagin posat l’interès comú per davant de les estratègies partidistes”.

La Llei de Facilitació de l’activitat econòmica ha estat fruit de la col·laboració i diàleg entre entitats de representació empresarial i el Departament d’Empresa i Coneixement i dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE). Té per finalitat impulsar aquesta activitat en l'actual entorn digital, establint els principis, criteris i instruments que han d'aplicar les administracions públiques a Catalunya per fer possible una relació àgil i eficient amb les empreses i els professionals, amb menys càrregues burocràtiques, més relació digital i uns serveis proactius, particularment a través de la Finestreta Única Empresarial.

Més simplificació administrativa i burocràtica. Aquesta és una demanda històrica en el món empresarial que compta amb un ampli consens social i institucional i que la Cecot va reclamar a Ramon Tremosa, com a nou Conseller d’Empresa, que s’accelerés la seva execució durant una visita institucional a la patronal catalana, el passat mes de setembre. Des de gener d’aquest any, tant la FUE com altres organismes públics disposaven d’un document de mesures i propostes de la Cecot, d’implementació immediata, i que permetia agilitar els tràmits administratius, reduint la càrrega burocràtica a les empreses i escurçant els terminis de concessió de llicències o de resolució d’expedients. Fet com l’endarreriment de les llicències d’activitat entre cinc mesos i un any paralitza l’activitat econòmica d’un territori. També ho fa els dilatats terminis en la concessió de llicències d’obra que bloquegen inversions com ara la construcció de naus per magatzems logístics en polígons industrials. “Amb els terminis actuals és impossible reactivar l’economia amb la celeritat que necessitem, per això proposàvem vies, com les declaracions d’autoresponsabilitat, que puguin agilitar l’inici d’execució dels projectes i fer que l’economia rodi”, recorda Abad.

Una altra de les demandes que la Cecot va traslladar al Conseller d’Empresa el passat mes de setembre va ser sol·licitar-li que exposés en reunió de Govern la necessitat de compartir o treballar les bases de dades de manera compartida. Aquesta reflexió prové de la duplicitat en les demandes d’informació que realitzen diferents departaments de la Generalitat sobre un mateix fet, com en aquell moment ho podia ser la informació relativa a COVID-19 per Salut i Ensenyament. La llei aprovada avui és, a tots els efectes, una normativa pionera a Europa en l’àmbit de la facilitació, que aplica el principi “Only Once” pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions.

La Llei de les àrees de promoció econòmica urbana crea i regula la figura d'aquestes àrees (les APEU, en sigles), basades en un model de col·laboració publicoprivada entre l'administració local i els agents econòmics d'una determinada zona amb activitats de tipus industrial, comercial, turístic o de serveis, per promocionar-la, millorar-ne l'entorn urbà i incrementar-ne la competitivitat en benefici dels interessos generals de la ciutat.

Les APEU s’inspiren en el model d’èxit dels Business Improvement Districts (BIDs), implementats des de fa 50 anys amb un gran arrelament a Alemanya, Regne Unit, EUA i Canadà i “des de Cecot Comerç s'ha impulsat i demanat la implantació d'aquests BID a Catalunya des de l'any 2000 i la darrera petició que vam realitzar va ser el setembre de 2019 quan vam proposar la definició d’un marc normatiu que pogués donar cobertura al model dels BIDs”, afirma Abad qui afegeix que “la junta de Cecot Comerç també va considerar convenient que la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local introduïssin, a nivell estatal, la possibilitat de crear aquestes àrees de promoció econòmica”.

“Al document de propostes per millorar la competitivitat de les pimes i estimular l’economia que vam lliurar a tots els partits polítics que es presentaven a les eleccions del 28 d’abril de 2019 vam incloure la demanda de promoure legislativament la implementació  dels BIDs com a model de gestió per dotar els centres urbans d’una organització publicoprivada que completés i millorés els serveis col·lectius” explica el president de la Cecot, “però també comptés amb demandes per al sector com ara l’establiment de mesures per flexibilitzar la jornada de treball, flexibilitzar els contractes de lloguer per fomentar pop-up stores canviants dins d’un mateix local, definir mesures per evitar la desertització comercial o establir mesures de reconversió d’aquests espais comercials buits i que probablement no tornaran a acollir una activitat comercial”.   

Les APEU facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats. L’activitat que duran a terme beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi pel compliment d’aquestes finalitats públiques.