Qui Som?

Cecot Energia

L’energia és un factor clau de competitivitat de les empreses i amb un impacte directe sobre l’activitat productiva tal i com s’està vivint actualment.

La Cecot constitueix una Comissió d’Energia com a òrgan consultiu que permeti detectar les palanques de canvi per a una transició efectiva del mercat energètic i actuï com a plataforma d’anàlisi i divulgació sobre tots aquells factors que poden ser determinants econòmica i socialment.

Membres de la Comissió d'Energia

Josep Maria Serena

Manel Torrent

Pere Soria

Oriol Xalabarder

Maria Buhigas

Joaquim Daura

Irene Bartol

David Garrofé

Carles Vidal

Josep Casas

Jordi Serra

Carmen Gimeno

Sota la presidència de l'enginyer industrial, Josep Maria Serena, i la direcció de Josep Casas, director de l’Oficina per la Transició Energètica de la Cecot, una comissió multidisciplinar de professionals i experts de diferents àmbits analitzarà i debatrà mensualment sobre les grans qüestions que afecten la transició energètica, especialment del sector empresarial, amb l’objectiu d’aportar opinió, visió i recomanacions a la política energètica i a la lluita contra el canvi climàtic a Catalunya.  

Els principals reptes que té per davant la Comissió es concreten en 10 punts d'anàlisi i treball: 
  1. Preu de l'energia
  2. Pèrdua de competència
  3. Ajudes a la inversió en renovables
  4. Ajudes a l'eficiència
  5. L'impacte i la problemàtica del fibrociment
  6. Xarxa de distribució
  7. Promoció de l'emprenedoria
  8. Impuls de la formació professional
  9. Normativa comunitats energètiques
  10. Anàlisi mesures i propostes de millora RD 6/2022
Membres de la Comissió d'Energia de la Cecot

INFORMACIONS I SERVEIS RELACIONATS