Cecot Home

L'IVA i altres impostos en la Construcció i la Promoció

Darrerament s'han produït tot un seguit de canvis en la ja complexa normativa tributària que afecta el sector de la construcció, que convé conèixer amb profunditat. El volum de les transaccions del sector són prou importants perquè una incorrecta aplicació de la normativa pugui ocasionar greus perjudicis econòmics.
Per aquest motiu és important revisar quins són els criteris que està aplicant l'Administració Tributària, especialment pel que fa a l'IVA i a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials.
Per abordar tots aquestes canvis, comptarem amb la presència del Sr. Enric Rius i el Sr. Xavier López, assessors fiscals de la Cecot.