Les empreses del metall, les que més formació han realitzat durant el 2017 amb Cecot formació

Els àmbits de formació més demandats per les empreses durant el 2017 han estat idiomes, recursos humans i màrqueting i comercial
  • Cecot formació va desenvolupar un total de 848 accions formatives durant el 2017 de les que se n’han beneficiat prop de 7.500 alumnes.
  • Les empreses del sector metal·lúrgic són les que més formació han realitzat durant 2017 mitjançant Cecot formació (29,74%).

El balanç de les activitats desenvolupades per l’equip de professionals i docents de Cecot formació durant l’any 2017, han obtingut una valoració mitjana de 8,68 sobre 10 per part dels prop de set mil cinc-cents alumnes que s’han format a les seves aules o en els centres productius de les empreses. El 78% dels alumnes eren treballadors en actiu i un 22% persones a l’atur en el moment de fer la formació. El servei de formació de la patronal ha dut a terme 848 accions formatives en el darrer exercici que han computat un total de 46.966 hores lectives.

Les accions formatives que s’han promogut des de la Cecot, per a treballadors en actiu, es concentren en les principals poblacions de la comarca del Vallès Occidental i Barcelona ciutat que és on desenvolupa el gruix del servei de formació presencial, ja sigui als propis centres de treball, ja sigui a les instal·lacions que Cecot formació té a Terrassa, Barcelona o Sant Cugat. Tanmateix, durant el 2017 Cecot formació ha impartit 2.205 hores lectives mitjançant la seva plataforma e-learning que facilita l’accés a la formació dels treballadors i treballadores de les empreses associades, independentment de la seva ubicació geogràfica.

Pel que fa als àmbits de formació més demandats pels alumnes en actiu de les empreses associades a la Cecot, el percentatge més alt d’accions formatives respon a l’àmbit dels idiomes (28,88%), seguit dels recursos humans (19,20%) i l’àrea de màrqueting i comercial (11,06%). Només aquestes tres àrees suposen prop del 60% de les accions formatives. En un segon terme, prenen també rellevància l’àrea economicofinancera i fiscal (9,22%) i la de tecnologies informàtiques (8,45%).

I, finalment, la distribució dels alumnes en actiu en funció del sector d’activitat de la seva empresa es concentra en el metall (29,74%), serveis (17,14%), químic (10,68%), oficines i despatxos (9,66%) i comerç (6,26%). Així doncs, les empreses metal·lúrgiques lideren el volum de la formació executada per la Cecot durant el 2017.