La Cecot participa en el debat sobre els principals problemes de les pimes arreu d’Europa en el marc de l’assemblea general de la xarxa Early Warning Europe

Més enllà de problemàtiques comunes, Polònia ha destacat la incertesa que comporta la guerra a Ucraïna, els Països Baixos estan vivint un increment d’empreses que estan fent fallida per la dificultat de retornar préstecs post-covid, a Catalunya es suma les conseqüències del canvi climàtic amb l’impacte de la sequera, Xipre l’increment del cost de l’energia i el transport, Croàcia el repte d’integrar la immigració.
  • La directora del servei de HelpEmpresa, Laura Sallent, ha participat al panell d’experts que s’ha realitzat en el marc de l’assemblea de la Xarxa Early Warning Europe, per compartir els principals obstacles als quals s’enfronten les pimes catalanes.
  • La patronal Cecot és membre fundador de la Xarxa Early Warning Europe, creada al 2016, i mitjançant el servei de HelpEmpresa a Catalunya, implementa la metodologia de la xarxa europea per recolzar les empreses catalanes.

 

Brussel·les Bèlgica 19 d’abril de 2024 –. Aquesta setmana, la Cecot ha participat a l’assemblea general de la xarxa europea Early Warning Europe a Brussel·les, en el marc de la qual s’ha dut a terme un debat en profunditat sobre els principals problemes de les pimes arreu d’Europa. Entre el panel de ponent destaquem la participació de la directora del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de Cecot i directora del servei de HelpEmpresa, Laura Sallent Cucurella, la coordinadora de la fundació Firmy Rodzinne de Polònia, Eleni Tzoka Stecka, i Jacqueline Zuidweg de l’entitat Geldfit dels Països Baixos.  

Al llarg de la conversa han sortit temes tals com la gran incertesa que provoca la guerra a Ucraïna, especialment a Polònia, que provoca que moltes inversions no es realitzin al país i marxin fora, i que els consumidors estalviïn més. Als Països Baixos s’està vivint un escenari post pandèmic, on moltes de les empreses estan fent fallida perquè no poden retornar els préstecs contrets durant la pandèmia. Un problema compartit ha estat la inestabilitat política i la excessiva burocràcia a la que han de fer front les pimes, a més de la seva reduïda dimensió, que no afavoreix en absolut la competitivitat en escenaris globals. Malgrat tots els governs aposten per fer créixer les empreses dels seus territoris, la realitat és que moltes empreses, al convertir-se en mitjanes i per tant passar de tenir 49 a 50 treballadors, han de fer front a molta normativa que suposa la inversió de temps i recursos i que al final del dia desincentiva el creixement. També s’ha compartit la problemàtica de la desconnexió entre oferta i demanda en el mercat laboral, on hi ha moltes posicions que queden descobertes malgrat les taxes d’atur estructural es mantenen. A Catalunya, a més, s’estan patint les conseqüències directes del canvi climàtic, amb una sequera prolongada que està afectant, entre d’altres, moltes pimes, especialment les del sector agropecuari, industrial i turístic.

A la conversa s’han afegit altres participants que han incorporat altres problemàtiques a les que han de fer front les pimes en altres regions i territoris. Per exemple, des d’Alemanya s’ha posat sobre la taula el gran volum de tancaments d’empreses que s’està vivint en l’actualitat, en especial d’autònoms. Des de Cantàbria s’ha assenyalat el trencament de les cadenes de valor al tancar diverses empreses industrials, problemàtica compartida també per Xipre, que ha afegit que estant notant molt l’increment del cost de l’energia i especialment del transport, en ubicar-se lluny del continent. Des de Croàcia també s’ha assenyalat el problema de la integració de la immigració, que és vista per certs sectors com un problema i no pas com a part de la solució per generar més riquesa.

Més enllà del panell d’experts, i en el marc de l’assemblea, la jornada també ha servit per presentar els nous membres de la xarxa, per parlar del nou escenari que s’obre amb les eleccions europees a les portes i de les noves normatives que s’estan implementant per a les pimes. També s’ha comptat amb la conferència de Sanjeev Ahuja, president de Missing Bridge, de Early Warning India, que ha parlat sobre la implementació d’eines per a la resolució de conflictes a les pimes de manera prejudicial a la Índia, així com amb la conferència del professor Rudy Aernoudt, de la Universitat de Gent, sobre els reptes de les empreses europees, des d’una perspectiva filòsòfica i econòmica. Addiciolament, Marco Iacuitto, assessor de la EISMEA, ha presentat la tasca feta des de l’observatori europeu de pagament, on es fa un seguiment sobre la morositat a les empreses, un dels principals problemes de moltes pimes que les posa al límit de la seva supervivència.

La trobada ha acabat amb l’elecció del comitè director pel 2024, la renovació de la confiança en l’actual equip gestor i en el manteniment i creació de nous grups de treball conjunt entre tots els membres. L’assemblea s’ha dut a terme de manera híbrida, tant de manera presencial a Brussel·les com online per aquells participants que no han pogut assistir presencialment.

 

Sobre Early Warning Europe Network

Early Warning Europe és una xarxa europea creada al 2016, entre d’altres per la patronal Cecot, que té com a missió promoure l'emprenedoria, la segona oportunitat i desestigmatitzar el fracàs. La Xarxa pretén crear consciència i facilitar el canvi de mentalitat sobre l'alerta primerenca, la segona oportunitat i la fallida, així com la implementació de mecanismes d'alerta primerenca a tot Europa. Serveix per intercanviar bones pràctiques entre els membres, tot ajudant a salvar llocs de treball, promoure el creixement i millorar les finances públiques. Es pot trobar més informació sobre la xarxa a https://www.earlywarningeurope.eu/

Cecot implementa les eines i metodologies de la xarxa Early Warning Europe a través del servei de HelpEmpresa, que ofereix un diagnòstic gratuït i holístic a totes les pimes que ho desitgin, i les acompanya en itineraris de consolidació i creixement, reestructuració o tancament honest i ordenat, segons cada cas. 

Sobre el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial

Mitjançant el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial, la Cecot ofereix assessorament a les persones emprenedores i empresàries a través de les diferents àrees de treball:

  • Creació d’empreses: les persones emprenedores poden rebre assessorament i acompanyament en totes les fases de la creació de la seva empresa. A més, al ser punt PAE, també s’ocupen dels tràmits d’alta.
  • Transmissió empresarial a través del Reempresa.
  • Consolidació i creixement mitjançant l’acompanyament a les persones emprenedores i empresàries en el procés de consolidar la seva empresa i fer-la créixer, a través d’assessorament especialitzat i actuacions formatives. En els casos on l’empresa té problemes de viabilitat, s’ofereix acompanyament en el procés de reestructuració o tancament honest i ordenat mitjançant el HelpEmpresa.
  • Oficina de finançament.
Cecot principals problemes pimes europa Early Warning Europe