Actualidad

Propostes Cecot per al foment de la indústria en les polítiques locals a partits polítics i alcaldables

Les polítiques i l’acció de l’administració local contribueixen de forma significativa a la generació de riquesa i la seva redistribució als territoris.

Hem fet arribar als diferents partits polítics, als alcaldes i alcaldesses del Vallès i alcaldables, un document que recull les nostres propostes i reivindicacions empresarials per als nous governs municipals que es constitueixin després de les eleccions del 26 de maig.

En el nostre exercici habitual de defensa del teixit empresarial que representem i en la tasca de reimpuls de les empreses catalanes, hem elaborat un compendi de propostes per al foment de la indústria en les polítiques locals amb l’objectiu que els nous consistoris que es configurin a partir de les eleccions del 26M hagin pogut tenir-les en compte en els seus programes electorals i en plantegin la seva execució durant els quatre anys de legislatura.

A l’informe s’exposa que les polítiques i l’acció de l’administració local poden contribuir de forma significativa a la generació de riquesa i la seva redistribució i que aquestes polítiques i accions, i la forma de dur-les a terme, tenen gran impacte en el foment de l’emprenedoria, en l’activitat empresarial i en la seva qualitat de vida dels ciutadans. Aquest és el motiu pel qual des de la Cecot exposem uns aspectes que considerem essencials per al foment de la indústria i que contribueixen a la generació de l’activitat econòmica i la millora social.

Les mesures que proposem s’articulen en cinc eixos o àmbits d’actuació:

1. Millora de la governança municipal

 • Impulsar la simplificació administrativa, la transparència i la tramitació digital.
 • Implementar seus electròniques per tramitar tots els procediments administratius.
 • Donar resposta a totes les tramitacions en curs sense esperar a l’últim dia.
 • Crear finestres úniques per a les gestions de les empreses.
 • Revisar i escurçar els terminis per a l’obtenció de les llicències d’activitat.
 • Comptar amb les entitats empresarials per definir programes publicoprivats.
 • Homogeneïtzar els criteris dels tècnics municipals per evitar interpretacions distintes entre diferents municipis a l’hora d’aplicar la mateixa normativa.
 • Publicar anualment la relació d’ingressos provinents de l’activitat econòmica i les despeses destinades a afavorir-la.

2.   Treballar per la modernització dels PAE

 • Els municipis han de procedir a la recepció de tots els polígons industrials.
 • Invertir per arranjar i modernitzar els PAE.
 • Promoure i afavorir la mancomunitat de serveis en els polígons.
 • Fomentar l’associacionisme empresarial dels polígons.
 • Adequar les infraestructures de telecomunicacions i l’arribada de la fibra òptica.
 • Establir els recursos adients perquè les ciutats esdevinguin ciutats 5G.

3.   Incentivar fiscalment l’activitat econòmica i la creació d’ocupació

 • Minimitzar la pressió fiscal sobre les empreses i harmonitzar les bonificacions dels impostos municipals posant l’èmfasi en l’ocupació.
 • Bonificar el 50% de la quota de l’IAE quan s’acrediti increment de plantilla.
 • Bonificar el 50% de la quota de l’IAE durant 5 anys a partir del tercer en què s’ha iniciat una nova activitat industrial.
 • Bonificar el 50% de la quota de l’IAE si l’empresa ha tingut pèrdues.
 • Bonificar del 50% de l’IAE quan l’empresa acrediti que disposa de plans de transport.
 • Bonificar el 95% de l’ICIO per a la construcció de locals per al trasllat a zones industrials i que s’ampliï del 25 al 50% la bonificació per a naus obsoletes.
 • Bonificar el 95% de l’ICIO per a la instal·lació de sistemes d’energia solar, així com la bonificació posterior del 50% de l’IAE.

4.   Potenciar el talent

 • Detectar els perfils formatius més demanats per  les empreses.
 • Demanar la creació dels graus que l’activitat econòmica requereixi.
 • Fomentar les vocacions industrials i potenciar les formacions STEM.
 • Impulsar la col·laboració per a desplegar la formació contínua i ocupacional.

5.   Millorar la mobilitat als PAE

 • Elaborar plans de mobilitat als polígons.
 • Dur a terme una coordinació municipal del transport d’empresa per compartir-lo dins del PAE.
 • Crear un servei d’autobusos llançadora.
 • Fomentar les iniciatives privades per compartir vehicle.
 • Crear carrils bici per afavorir la mobilitat des dels centres urbans fins als polígons.

Hem demanat als partits i representants de les administracions municipals que posin per davant dels seus programes electorals, el diàleg i l’entesa com a eines per treballar en favor de la promoció empresarial i econòmica del país per poder enfortir la societat.

A partir de les constitucions definitives dels consistoris, des de la Cecot realitzarem una acció de seguiment i d’impuls de les mesures de foment de la indústria amb els nous governs locals.

Consulteu l'informe íntegre de propopostes aquí.