Departament de Serveis de Gestió i Suport Intern

Filtrar per

El Departament de Serveis de Gestió i Suport Intern, s'encarrega de la gestió econòmica i administrativa de l'entitat, així com del manteniment logístic i informàtic.

Juan José Albericio

Director del Departament de serveis de gestió i suport intern
sgsi@cecot.org