Departament de Secretaria General

Filtrar per

El Secretari/a General assumeix la direcció del funcionament tècnic i administratiu dels serveis de la Cecot, així com la seva organització interna. A l'hora fa les funcions de Secretari/a dels òrgans de govern de l'Entitat, als que assisteix amb veu però sense vot.

Oriol Alba

Secretari General