Departament Comercial | Acords i Descomptes

Filtrar per

Realitza visites a les empreses per tal d'informar sobre les accions de defensa empresarial i els serveis que ofereix l'entitat i els col·lectius que la conformen. Negocia amb empreses per aconseguir millors condicions en la contractació de serveis i/o productes.

Josep Casas

Director de l'Oficina de Transició Energètica