Relacions laborals

Oferim a les nostres empreses associades informació permanent sobre els temes que afecten a la relació laboral entre l’empresa i els seus treballadors i treballadores.

Relacions laborals

Relacions laborals

  • Convenis col·lectius.
  • Informació laboral i d’increments salarials.
  • Contractes, bonificacions/reduccions a la contractació laboral.
  • Grau de parentesc
  • Locomoció, manutenció i estada
  • IPC
  • Ordenances laborals.

Ves a l'apartat de relacions laborals