Les millores implementades per Bombers en la gestió de llicències d’activitat als Vallès i Maresme fa preveure una reducció del termini a 2 mesos abans de finals d’any

El juliol de 2018 la Cecot i l’Ajuntament de Terrassa van traslladar al cos de Bombers de l’àrea de Bellaterra el malestar de les empreses per la dilatació de 2 a 7 els mesos en la gestió de llicències d’activitat
  • Fruit de les gestions realitzades entre entitats empresarials, Ajuntament de Terrassa i el cos de Bombers de la Regió Nord, s’ha pogut reduir el temps de resposta dels nous expedients i s’han pogut tramitar expedients anteriors al juliol de 2018. Dels 267 expedients oberts actualment, només 89 han vençut els 2 mesos de demora permesos per la llei 3/2010.
  • El ritme de tramitacions d’expedients que projecten les dades facilitades per Bombers, fa preveure a les entitats empresarials que abans de finalitzar el 2019 el termini màxim de tramitació es redueixi als 2 mesos.

 

El treball en xarxa amb altres àrees territorials ha permès al cos de Bombers de l’àrea de Bellaterra (REM Nord) descongestionar la unitat de gestió de tràmit de llicències d’activitat que estava provocant una demora de fins a 7 mesos en els expedients de sol·licitud de llicència d’activitat per posar en marxa un projecte empresarial.

Des de la patronal Cecot es mostren satisfets per la implicació i la voluntat compartida entre sector empresarial, administració i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments per donar resposta a una problemàtica que afecta directament a l’activitat econòmica i a la competitivitat del territori, en aquest cas al Vallès Occidental, l’Oriental i el Maresme. Si per poder obrir un negoci o canviar l’activitat, l’inversor o empresari necessita una mitjana de set mesos per obtenir el permís, probablement es desincentivi en la fase de definició del projecte o bé decideixi cercar altres ubicacions.

A principis de 2018 la Cecot, juntament amb CIESC, UIE i FEM van fer palès a l’administració l’impacte econòmic negatiu que estava tenint sobre el teixit empresarial de l’àrea Metropolitana Nord l’ajornament dels tràmits administratius ordinaris d’edificació i legalització d’activitats. De les gestions iniciades a mitjans de 2018 tant les organitzacions empresarials com el cos de Bombers van fixar com a objectiu a mig termini reduir a un únic mes el termini màxim de resposta en la gestió de llicències d’activitat. Per fer-ho possible, les parts es van comprometre a realitzar un seguiment mensual per validar el correcte desenvolupament del pla de treball i treballar conjuntament per facilitar l’assoliment de l’objectiu.

L’evolució dels expedients en tràmit d’informe a la REM Nord en el segon semestre de 2018 ha estat la següent:

 

2018

Entrades

Sortides

Acumulat

Actual

 

REM Nord

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Maresme

Anterior

 

 

338

 

 

 

 

 

 

267

Juliol

67

52

15

Agost

47

57

-10

Setembre

61

71

-10

Octubre

76

138

-62

Novembre

102

109

-7

Desembre

82

79

3

[Font: Subdirecció General Tècnica Servei Prevenció | Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments | Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya].

Aquests bons resultats s’han aconseguit gràcies al treball en xarxa entre les Unitats Territorials de Prevenció de diferents Regons d’Emergències. El mes de setembre es va prendre la decisió de distribuir expedients entre les Regions que no tenien endarreriments superiors al mes per alleujar a la Regió Metropolitana Nord. “Creiem que la col·laboració està donant bons resultats”, afirma David Garrofé, secretari general de la Cecot, “la bona acollida per part del cos de Bombers de la queixa expressada pel sector empresarial, la predisposició a voler resoldre una problemàtica que afecta a la competitivitat del territori i la implicació per resoldre-ho han estat clau per avançar en la resolució”.

Per la seva part, el Tinent d’Alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, Manuel Giménez, ha manifestat que “malgrat que encara hi ha una ampli marge de millora en l’agilitat de les tramitacions, que és el que tot empresari o emprenedor espera de l’Administració per a fer viable la seva activitat econòmica, estem molt satisfets amb la millora aconseguida” i ha afegit alhora que “l’eficàcia d’aquesta acció conjunta de dimensió supralocal demostra que quan els ajuntaments i les institucions civils anem junts, arribem molt més lluny”. 

Tanmateix, tot i haver pogut descol·lapsar una part dels expedients, la REM Nord continua patint una manca d’efectius i recursos per prestar el servei al ritme del nombre de sol·licituds que genera un territori amb alt grau d’activitat empresarialment com ho és el Vallès en la seva totalitat o el Maresme. Amb l’actual estructura, la REM Nord està infradotada en relació a la resta de Regions per donar compliment a un màxim de 2 mesos de demora permesos per l’art. 22.6 de la llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Aquest serà un punt clau que tractarà la comissió de seguiment en els propers mesos per tal de trobar una solució que doni estabilitat al servei i permeti adequar els temps de resposta al volum de sol·licituds.

 

Origen de l’endarreriment de la gestió

L’any 2017 les unitats de tramitació del cos de Bombers van gestionar 2.500 expedients d’activitat a tota Catalunya. D’aquests, 600 expedients (24%) van ser per empreses al Vallès. Les organitzacions empresarials, després de revisar tot el procés del tràmit de legislació d’activitats amb els ajuntaments de la zona, Cecot amb l’Ajuntament de Terrassa, CIESC amb l’Ajuntament de Sabadell i UEI amb l’Ajuntament de Granollers, van identificar que l’increment del temps d’aquesta gestió venia provocat per una manca de personal a la unitat de tràmit del cos de Bombers, més concretament a la unitat de tramitació que cobreix l’àrea Metropolitana Nord amb base a Bellaterra i que, en poc temps, ha vist reduït en un 70% els efectius tècnics per desenvolupar aquesta tasca.

Tenint en compte les magnituds i els mitjans amb que compta la unitat de Bombers era impossible atendre en un període raonable de temps  la demanda de tràmits relatius a l’activitat en el territori, perjudicant l’activitat econòmica i empresarial. La solució acordada en una primera instància va ser la de treballar en xarxa amb altres àrees territorials per descongestionar la unitat de gestió de tràmit de llicències d’activitat de l’àrea de Bellaterra.