La Cecot i Ajuntament de Sant Cugat impulsaran el projecte Vallès Solar per la promoció de la transició energètica

El plantejament d’un Vallès Solar es fonamenta en la necessitat d’accelerar els processos de transició energètica entre les empreses i en l’establiment d’aliances per cooperar en el disseny i planificació de ciutats i comunitats més sostenibles.
  • Un projecte que té com a objectiu desenvolupar un sector empresarial sostenible i afavorir la creació de comunitats energètiques.

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i les regidores de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, Elena Vila, i de Sostenibilitat, Joventut i Comissionada per l’Emergència Climàtica, Alba Gordó, van visitar ahir al migdia la seu de la patronal Cecot a Terrassa de la mà del president, Antoni Abad, de secretari general, Oriol Alba i del director de l’Oficina per a la Transició Energètica de la Cecot, Josep Casas. La trobada, de caràcter institucional, s’ha emmarcat en la consolidació de les relacions i projectes que vinculen a ambdues entitats, com el Reempresa en el marc de la promoció econòmica, així com obrir la possibilitat a plantejar-ne de nous, dins l’àmbit de la transició energètica al Vallès.

És en el context d’aquesta visita que Abad i Ingla han formalitzat un conveni marc de cooperació per impulsar el Vallès Solar a la ciutat vallesana de Sant Cugat. L’acord té com a objectiu impulsar projectes de transició energètica per contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses, el desenvolupament sostenible del sector empresarial i la descarbonització de l'economia del municipi.

Tant la Cecot com l'Ajuntament de Sant Cugat volen fer front a la necessària transició energètica promovent que les empreses millorin la seva eficiència energètica, apostin per l'autoconsum d'energia fotovoltaica i s'incorporin als mercats locals energètics per crear comunitats energètiques que permetin a les empreses generar, consumir, emmagatzemar i compartir l'energia renovable creant una activitat econòmica energèticament sostenible.

Segons Abad, “aquesta cooperació amb l’Ajuntament de Sant Cugat és important per impulsar amb èxit la transició energètica en les empreses del territori. Més enllà de promoure l’electrificació de l’economia, des de la Cecot pretenem fomentar l’estalvi energètic entre les empreses ja que el cost de l’electricitat és un factor clau per la seva competitivitat i en determinats sectors fins i tot pot resultar un element crític per la continuïtat de l’activitat productiva. Amb el Vallès Solar les empreses passaran de només ser consumidores a ser generadores i consumidores d’energia provinent de fonts renovables”.  

De la seva banda, Ingla ha subratllat que “el projecte de Vallès Solar i la col·laboració amb la Cecot s’emmarca en el context d’emergència climàtica en què ens trobem. Les administracions públiques hem de fomentar polítiques valentes encaminades a millorar la qualitat de vida i ambiental al nostre entorn, però és un procés en què hem de caminar de la mà del teixit empresarial. Només ens en sortirem si tothom rema en la mateixa direcció i treballa per conscienciar la ciutadania de la importància del moment en què ens trobem”.

 

El marc de cooperació d’ambdues entitats es concreta en actuacions conjuntes dirigides a:

  • Conscienciar el teixit empresarial del municipi de la necessitat d’afrontar la transició energètica i  promoure, conjuntament, que les empreses millorin la seva eficiència energètica, apostin per l’autoconsum elèctric i s’incorporin al mercat local energètic o a les iniciatives de caire col·laboratiu que vagin en aquesta direcció.
  • Participar junts en els àmbits de seguiment supramunicipal que s’estableixin per definir objectius, desenvolupar iniciatives i analitzar els resultats obtinguts pels projectes relacionats amb la transició energètica de les empreses que es duguin a terme en el municipi.
  • Analitzar, revisar i adaptar de forma consensuada les ordenances i tràmits municipals per facilitar les llicències d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en cobertes industrials, torres de càrrega per vehicles elèctrics, marquesines fotovoltaiques, i altres infraestructures que promoguin la sostenibilitat energètica a les empreses.
  • Definir i promoure conjuntament l’aplicació de bonificacions fiscals que estimulin a les empreses del municipi a instal·lar cobertes fotovoltaiques per l’autoconsum d’energia elèctrica i altres mesures d’estalvi energètic.
  • Treballar en col·laboració publicoprivada pel disseny i la creació de comunitats energètiques empresarials que permetin a les empreses que les conformin generar, consumir, emmagatzemar i compartir l’energia renovable, creant una activitat econòmica energèticament eficient.

Per fer efectiva la transició energètica a les empreses i acompanyar-les en els processos i tasques que els siguin necessaris per superar aquest repte, la Cecot compta amb una Oficina de Transició Energètica per reduir la petjada de carboni des d’on pretén impulsar i acompanyar al sector empresarial i fer front als reptes i l’impacte del canvi climàtic.

 

Què és el projecte Vallès Solar?

Vallès Solar vol promoure en els propers anys la instal·lació d’1M de m2 de plaques fotovoltaiques en cobertes d’empreses, naus i magatzems a tot el Vallès amb una inversió estimada de prop de 100M d’euros, assolint una reducció anual de 35.000 tones d’emissions de CO2 i una potència de 72 MW també amb caràcter anual.

Es tracta d’un projecte a mig i llarg termini amb l’horitzó posat en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Aquesta acció té vinculació directe amb els objectius de desenvolupament sostenible número 9, 12, 13 i 17 ja que va orientada a modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals i aconseguint que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves respectives capacitats (9.4); aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals (12.2); millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta preventiva (13.3); millorar la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible (17.14); millorar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i intercanviïn coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, a fi de donar suport a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament (17.16); fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les aliances (17.17).