Cecot Home

SESSIÓ DIGITAL: Ampliació de les garanties de producte. Implicacions per als fabricants i el comerç

Informació

 

Recentment el Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la garantia dels productes passant dels dos anys vigents actualment a una garantia legal de tres anys.També ha acordat augmentar el temps mínim que hauran de proporcionar els fabricants a nivell de reparació.

Durant la sessió comptarem amb Joaquim Bernat, cap del servei de normativa i procediment de l'Agència Catalana de Consum, qui ens informarà sobre les implicacions d'aquest canvi normatiu des de la vessant administrativa i sancionadora, quin ha de ser el contingut del document de garantia, així com els períodes d'adaptació de la documentació.

D'altra banda també comptarem amb la Mariló Agramunt, presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya qui analitzarà com es veuran afectats els contractes entre els comerciants i les persones consumidores pel canvi normatiu sobre conformitat dels béns, tenint en compte que Catalunya té regulació pròpia en el Codi civil de Catalunya.