Actualitat

Guia de bones pràctiques i protocols per a perruqueries i centres d'estètica

Guia de bones pràctiques i protocols per a perruqueries i centres d'estètica

Us enllacem una guia de bones pràctiques i protocols per a perruqueries i centres d'estètica amb recomanacions i bones pràctiques higiènico-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres).
http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_perruqueries_CCAM.pdf