Actualitat

El servei de quiromassatge es considera en l’àmbit sanitari i per tant queda exclòs de la restricció

El servei de quiromassatge es considera en l’àmbit sanitari i per tant queda exclòs de la restricció

Us informem que arran d’una consulta que hem dirigit a la Direcció General de Protecció Civil ens indiquen que el servei de quiromassatge es considera en l’àmbit sanitari i per tant queda exclòs de la restricció de tancament.

La resolució SLT 2546/2020 de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya estableix al punt 5 que "Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

El servei de quiromassatges es consideren de l'àmbit sanitari i per tant queden excloses de la restricció (poden continuar l'activitat segons resolució 2546 punt 5).

Aconsellem que l’activitat es dugui a terme per un professional degudament titulat i que el centre tingui l’epígraf d’IAE 839 (massatgista, dietista i auxiliar d’infermeria) donat d’alta.