L'escola pública President Salvans rep una donació de 13.275€ de l'Obra Social "la Caixa" per mediació de Cerclemón

L’escola acull 380 alumnes, dels quals el 90% procedeixen d’immigració d’Àfrica, Sud-Amèrica i d’altres països, la majoria de famílies compten amb pocs recursos econòmics i estan sent ateses pels Serveis Socials del barri.
La donació a l’escola President Salvans s'ha dut a terme per mediació de la Comissió Cerclemón i s'utilitzarà per cobrir la despesa de materials i ordinadors per ajudar a consolidar el canvi de metodologia aplicat per l’escola.

La col·laboració activa entre CaixaBank, gràcies a l’Obra Social “la Caixa”, i la comissió solidària Cerclemón ha fet possible que aquest any el projecte de l’escola pública de Terrassa President Salvans hagi rebut una donació econòmica de 13.275€ per materials i ordinadors.  

Cerclemón i CaixaBank van iniciar la seva col·laboració l’any 2015 per recolzar projectes educatius i escolars a la ciutat de Terrassa. Durant aquests quatre anys CaixaBank,  gràcies a l’Obra Social “la Caixa”, ha donat més de 23.000€ per projectes presentats per Cerclemón com el relatiu a salut dental i visual de l’IES Mont Perdut l’any 2016 o per l’adquisició d’equips informàtics del mateix institut l’any 2017.

Prop de la meitat dels alumnes estan sent atesos pels serveis socials del barri

President Salvans és una escola pública, de doble línia on s’imparteix Educació Infantil i Primària. La matriculació és de 380 alumnes aproximadament distribuïts en 18 classes, 6 d’educació infantil i 12 d’educació primària. L’escola està ubicada al barri de Can Palet i la situació socioeconòmica del barri és mitjana-baixa i el nivell sociocultural de les famílies que formen part de la comunitat és baix. L’índex actual d’alumnat de l’escola procedent d’immigració d’Àfrica, Sud-Amèrica, d’altres països del món i del territori espanyol és del 90%. Els alumnes d’aquesta escola procedeixen de famílies amb poc recursos econòmics. El 80% dels informes de l’EAP marca una situació desafavorida, la majoria dels quals son atesos pels Serveis Socials del barri.

 

El projecte de l’escola President Salvans

En els darrers anys l’escola s’ha qüestionat com afavorir la relació entre els alumnes i la motivació per aprendre. Després de reflexions i anàlisi, la direcció i el claustre de professors van decidir que era important fer als alumnes protagonistes de tots els seus aprenentatges i per aquest motiu van decidir fer un canvi en la seva manera d’enfocar l’aprenentatge i apostar per un canvi de metodologia.  

 

Durant el procés de canvi metodològic, el cos docent va arribar a la conclusió que calia millorar i reforçar aspectes importants del centre per acompanyar i dotar de recursos aquesta transformació, i van concretar les necessitats en tres línies de treball:

 

1-   La creació d’un espai de biblioteca per oferir-la a l’hora del pati ha fet palès la necessitat de comptar amb llibres de lectura, contes, llibres il·lustrats i d’investigació que motivin els alumnes i que els ajudi a adquirir unes rutines i hàbits de lectura.

 

2-   Durant aquest curs l’escola ha començat a treballar per espais d’aprenentatge. S’ha dividit el dia en tres franges: en una franja es treballa de manera sistemàtica, en una altra franja es fan les especialitats i finalment, la franja dels espais d’aprenentatge que són una manera diferent d’organitzar el alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. Els alumnes participen d’una manera més activa, lliure, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i del seu creixement com a persones. Aquests espais de treball necessiten d’una inversió de material per reforçar i enriquir l’aprenentatge.

 

3-   L’escola ha anat eliminant llibres de text per tal de treballar els continguts i aprenentatges d’una manera més propera, motivadora i enriquidora per als alumnes. Durant el projecte s’han generat converses on els alumnes descobrien les inquietuds que volien investigar i l’escola no disposa d’equips informàtics per poder desenvolupar les cerques d’informació adequadament. Per aquesta raó necessiten equipar l’escola amb més ordinadors portàtils.

 

La donació econòmica aportada per Fundació la Caixa cobrirà les necessitats de materials i ordinadors per assolir l’objectiu pedagògic d’aquests tres eixos de treball que l’equip docent ha posat en marxa per tal d’afavorir la relació entre els alumnes i sobre tot generar la motivació necessària per aprendre.

 

Cerclemón és una comissió del Cercle Cecot de Joves Empresaris, un grup d’empresaris que es va constituir dins la patronal Cecot ara fa més de 18 anys. Concretament Cerclemón té com objectius, entre d’altres, fomentar la responsabilitat ètica i social del teixit empresarial, participar en iniciatives de caràcter solidari, col·laborar amb fundacions i ONGs, oferir assessorament i contactes empresarials a institucions pel desenvolupament dels seus projectes solidaris. Els seus membres són empresaris i empresàries en actiu que consideren que la seva major aportació és el seu coneixement, experiència empresarial i el seu capital humà.   

 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa”

La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona l’Obra Social que ha caracteritzat històricament ”la Caixa” i, a través de CriteriaCaixa, les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, inclosa CaixaBank. Presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, ha incrementat aquest any 2018 el pressupost per a la seva Obra Social, que se situa en 520 milions d'euros. Aquesta dotació posiciona a l'entitat com la primera fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món.

 

El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes actuals, com la desocupació, la lluita contra l'exclusió o l'accés a l'habitatge, segueixen concentrant bona part dels esforços. El gruix de la inversió, el 59% del pressupost, es destina al desenvolupament de programes socials i assistencials; el 23% és per a la promoció de la cultura i l'educació; i el 18% a la recerca i la concessió de beques.

Membres de la Comissió Cerclemón i representants de l'escola President Salvans durant la donació