La Cecot consolida la seva aposta per l’emprenedoria disruptiva del sector de la salut amb una nova edició del Healthcare Vallès

El Healthcare Vallès tornarà a comptar amb les empreses de l’ecosistema sanitari al territori: B. Braun, Moehs Iberica, Vítaly, Mútua de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i Egarsat, que mantindran la seva col·laboració en el projecte donant suport i ajudant a la vintena d’start ups que han sol·licitat formar part del projecte.
 •  Els bons resultats assolits amb la preacceleradora Healthcare Vallès l’any 2023 han dut a la patronal catalana Cecot a posar en marxa una nova edició d’aquest projecte de foment de l’emprenedoria en l’àmbit de la salut i la cura de persones.    
 • L'ecosistema del sector salut al Vallès es caracteritza per una combinació de serveis mèdics, recerca acadèmica, desenvolupament farmacèutic i formació sanitària que contribueixen al benestar i la salut de la població local.  
 • El Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot ha tancat ja el procés de selecció de les start ups que participaran en aquest programa que actua com a preacceleradora healthcare, amb el suport del Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya i que començarà el pròxim mes de juny.  

 

Terrassa 17 de maig de 2024. Aquest matí, convocats pel Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot, els alts càrrecs de les principals empreses que conformen l’ecosistema sanitari del Vallès com son Moehs Iberica, Vitaly, Mútua de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, B. Braun, i Egarsat, han participat d’una reunió a la seu de la patronal catalana que ha suposat el punt de partida per la segona edició del projecte Healthcare Vallès. Un projecte que ajudarà a prop d’una vintena de persones emprenedores del sector de la salut i les cures a impulsar i fer créixer la seva start up.

L’èxit aconseguit a la primera edició del projecte d’acceleració en el 2023 ha dut a la Cecot a voler consolidar projectes de foment de l’emprenedoria disruptiva en un sector que la patronal considera estratègic per al nostre model econòmic com ho és la salut i les cures a les persones. “Més enllà de l’alt grau de satisfacció expressat tant per les empreses participants, com per les catorze start ups que van participar l’any passat, per nosaltres és un indicador d’èxit el fet que dels sis projectes emprenedors que la Generalitat va escollir per presentar-los al 4YFN en el marc del Mobile World Congres, tres eren de la nostra preacceleradora Healthcare Vallès. La meitat dels projectes emprenedors estaven impulsats pel nostre equip”, exposa la directora del projecte i del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot, Laura Sallent Cucurella.

La presentació, que ha tingut lloc aquest divendres a la seu de la patronal, ha anat a càrrec de Laura Sallent i de la consultora i responsable del projecte, Judit Pañella. El secretari general de l’entitat, Oriol Alba, ha agraït la confiança que B. Braun, Moehs Iberica, Vitaly, Mútua de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i Egarsat van dipositar en la primera edició d’aquest projecte, així com la participació i la implicació dels seus equips professionals que han fet possible que el desenvolupament dels projectes presentats pels catorze emprenedors fos àgil i més ràpid que si ho haguessin hagut de fer per si sols.

“El fet que entitats tan consolidades i punteres en el sector salut renoveu la confiança en el projecte Healthcare Vallès, per aquesta segona edició, és un indicador important per la Cecot”, ha explicat Alba, “perquè ens  posiciona en un dels eixos que considerem estratègics per una entitat patronal com la nostra, i és el nostre paper de connectors dins l’ecosistema empresarial català. El nostre propòsit passa per consolidar-nos com un espai de trobada natural entre empreses ja consolidades, com les vostres, i la nova economia o nous projectes que es puguin generar, com les start ups que es presenten al projecte. I, volem anar més enllà de la mera lògica d’inversió que només posa en contacte projectes amb inversors. Com sabeu, nosaltres pretenem aportar valor i generar activitat empresarial i econòmica, per això, mitjançant projectes com aquest, cerquem obrir oportunitats per desenvolupar tecnologia de manera conjunta o cooperativa, establir noves relacions estratègiques, promoure trobades entre els participants que estiguin estructurades d’una manera tal que puguin aflorar sinergies, relacions comercials, oportunitats de negocis o captar talent. Aquesta és la nostra finalitat”.

El projecte Healthcare Vallès està orientat a emprenedors i emprenedores amb idees o projectes start ups del sector de la salut, que volen portar la seva iniciativa al següent nivell. El programa ofereix un itinerari formatiu acompanyat de mentoria individualitzada, relacionat amb la potenciació del sector healthcare del sector digital i en el si de la indústria, amb la millora del model de negoci, estratègia, vendes, màrqueting i gestió economicofinancera, especialitzada en l’àmbit sanitari, i inclou la possibilitat de mantenir contacte amb les empreses ja consolidades al Vallès.

“El programa Healthcare Vallès persegueix un triple objectiu”, explica Sallent, “en primera instància busca incentivar l’emprenedoria disruptiva al sector healthcare; en segon terme, fer-ho en un territori, el Vallès, que disposa d’una àmplia varietat de serveis relacionats amb l’àmbit de la salut, tot potenciant el hub sanitari al territori i, finalment, pretén fomentar la creació de sinergies entre les empreses consolidades i noves iniciatives start up”.

“Actualment estem en fase de tancament de les inscripcions de les start ups que volen participar al programa i valorant les candidatures per seleccionar les startups finalistes que podran participar al programa, que començarà oficialment a partir de juny i que preveiem concloure a finals d’aquest any””, afirma la responsable del projecte, Judit Pañella. .

El programa Healthcare Vallès és una iniciativa de la patronal Cecot, amb el suport del Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus.

 

Hub de la salut al Vallès

L'ecosistema del sector salut al Vallès es caracteritza per comptar amb una àmplia varietat de serveis mèdics i sanitaris que cobreixen les necessitats de la població local. Els principals components d'aquest ecosistema són:

 1. Hospitals i centres de salut: al Vallès hi ha diversos hospitals públics i privats, així com centres d'atenció primària distribuïts en diferents municipis. Alguns dels hospitals més destacats són l’Hospital de Terrassa, la Mútua de Terrassa, l'Hospital General de Catalunya, l'Hospital Universitari de Sabadell, l'Hospital Universitari Parc Taulí a Sabadell i l'Hospital Sant Joan de Déu a Manresa.  
 2. Centres de recerca i universitats: el Vallès alberga institucions acadèmiques i de recerca de renom, com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Parc de Recerca UAB, que desenvolupen activitats de recerca en el camp de la salut i la biomedicina.  
 3. Indústria farmacèutica i biotecnològica: a la comarca del Vallès es troben empreses farmacèutiques i biotecnològiques que exerceixen un paper important en el desenvolupament de medicaments i teràpies innovadores. Aquestes empreses contribueixen al creixement econòmic de la regió i generen ocupació en el sector salut, tals com Moehs Ibérica i B Braun.  
 4. Centres de formació sanitària: a més de la UAB, al Vallès hi ha altres institucions educatives que ofereixen programes de formació en l'àmbit de la salut, com l'Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS) adscrita a la UAB i centres de formació professional que imparteixen estudis relacionats amb l'atenció sanitària.  
 5. Serveis especialitzats: a la comarca del Vallès també es troben diferents clíniques i centres especialitzats en àrees com l'odontologia, oftalmologia, fertilitat, fisioteràpia, entre d' altres. Aquests serveis complementen l' oferta d'atenció mèdica i proporcionen una atenció especialitzada als pacients.  

En general, l'ecosistema del sector salut al Vallès es caracteritza per una combinació de serveis mèdics, recerca acadèmica, desenvolupament farmacèutic i formació sanitària que contribueixen al benestar i la salut de la població local.  

 

Sobre el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial

Mitjançant el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial, la Cecot ofereix assessorament a les persones emprenedores i empresàries a través de les diferents àrees de treball:

 • Creació d’empreses: les persones emprenedores poden rebre assessorament i acompanyament en totes les fases de la creació de la seva empresa. A més, al ser punt PAE, també s’ocupen dels tràmits d’alta.
 • Transmissió empresarial a través del Reempresa.
 • Consolidació i creixement mitjançant l’acompanyament a les persones emprenedores i empresàries en el procés de consolidar la seva empresa i fer-la créixer, a través d’assessorament especialitzat i actuacions formatives. En els casos on l’empresa té problemes de viabilitat, s’ofereix acompanyament en el procés de reestructuració o tancament honest i ordenat mitjançant el HelpEmpresa.
 • Oficina de finançament.
La Cecot consolida la seva aposta per l’emprenedoria disruptiva del sector de la salut amb una nova edició del Healthcare Vallès