Actualidad

Procés d'Acreditació de Competències Professionals

QUÈ ÉS EL PROCÉS D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS?

És una iniciativa adreçada a avaluar, reconèixer i acreditar oficialment les competències professionals de les persones, adquirides per l'experiència professional i la formació no formal al llarg de tota la seva vida.

Aquest procés comporta beneficis tant pels treballadors com per les empreses i la societat, i és d'especial interès en el sector de l'atenció a les persones grans en situació de dependència, que compta amb un nombre important de professionals amb experiència que tenen l'oportunitat d'acreditar-la i obtenir un títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat.

El procés de preinscripció començarà el gener de 2022. Si teniu qualsevol consulta podeu contactar al correu acreditacio.fpcat@gencat.cat

Arxiu:

Presentació de processos d'acreditació

SERVEIS DESTACATS: