Presidència

Filtrar per

El President/a de la Cecot, ho és alhora de l’Assemblea, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu, és escollit per l’Assemblea d’entre els seus membres, mitjançant sufragi lliure i secret.

Els Vicepresidents/es de la Cecot col·laboren amb el President/a en les seves tasques de representació institucional i especialment en les funcions que els delegui.

Xavier Panés, president de la Cecot

Xavier Panés

President
Núria Betriu, vicepresidenta de Cecot

Núria Betriu

Vicepresidenta
Carlos Garriga, vicepresident de Cecot

Carlos Garriga

Vicepresident
Toni Palet, vicepresident de Cecot

Toni Palet

Vicepresident

Francesc Roca

Vicepresident