Junta Directiva

Filtrar per

La Junta Directiva és l’òrgan que supleix a l’Assemblea en els períodes entre sessions i està composada pel President/a; els membres del Comitè Executiu, que com a màxim seran quinze; un representant per cada soci afiliat a la Cecot i els Vocals Consultors, els quals tenen dret a veu però no a vot.

Xavier Panés, president de la Cecot

Xavier Panés

President

Francesc Roca

Vicepresident

Oriol Alba

Secretari General
Núria Amela, directora d’Atenció a Empreses i Col·lectius

Núria Amela

Directora d’Atenció a Empreses i Col·lectius

Antoni Abad

President de la Unió Empresarial Metal·lúrgica

Pere Amat

Vicepresident de la Unió Empresarial Metal·lúrgica

Núria Aurell

Vicepresidenta Institut Industrial – Gremi Tèxtil

Nuria Betriu

Presidenta del Club d'Internacionalització

Joaquim Bretcha

Vocal

Josep Lluís Corral

President de l'Associació d'Empreses de Neteja i Recollida Selectiva

Ignasi Cusidó

Vocal

Cristina Escudé

Presidenta de Cecot Comerç