Qui Som?

Club Cecot d'Innovació i Tecnologia

El Club Cecot d’Innovació i Tecnologia es crea per ser l’espai de referència de les empreses on poden participar del debat i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques que les ajuda a impulsar les claus de la innovació com element indispensable per augmentar la competitivitat.

El Club Cecot d’Innovació i Tecnologia es crea per ser l’espai de referència de les empreses on poden participar del debat, l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques per impulsar les claus de la innovació com element indispensable per augmentar la competitivitat. L’activitat del Club Cecot d’Innovació i Tecnologia es desenvolupa en dos àmbits diferents:

 • La difusió de la cultura de la innovació.
 • El desplegament d’activitats orientades a la formació, l’assessorament, i la promoció de la innovació tecnològica.

En aquest sentit acompanya les empreses en el seu procés cap a la innovació i les ajuda a definir i planificar els seus objectius, a avaluar els punts febles i forts i a cercar els elements diferenciadors que les situï en una posició d’avantatge en el mercat.

Línies de treball del club

 • Incentivar l’ús de les tecnologies TIC a les pimes i facilitar instruments que permetin a les empreses aprofitar la tecnologia que generen els centres públics d’investigació i dels centres tecnològics.
 • Afavorir l’accés al finançament i millora dels incentius fiscals a la inversió en R+D+I per part de les pimes, concretament:  
  • Permetre incloure a les deduccions de R+D+I la seguretat social del personal investigador.
  • Permetre el crèdit fiscal per a exercicis posteriors d’aquelles empreses que no hagin pogut aplicar-se la totalitat de la deducció.
 • Exigir a l’administració  un manual clarificador de les deduccions donada la gran confusió existent i la percepció d’un accés impossible per a les pimes.
 • Incentivar els mercats tecnològics i la seva difusió, de manera que les pimes puguin llicenciar tecnologies sense haver de fer grans recerques a les universitats.
 • Millora de la coordinació entre els nivells autonòmics i estatal en les accions d’estímul de la R+D+I.
 • Creació d’uns bonus tecnològics per tal de que les pimes puguin comprar serveis d’ innovació. D’aquesta forma s’ajuda a les empreses en la identificació de necessitats i en el plantejament de projectes, que després seran finançats amb les convocatòries existents.

Núria Martí
Calle Sant Pau, 6 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 937 361 102 | clubinnovatech@cecot.org

Agenda