Notas de Prensa

Les empreses del metall tenen tres anys per formar la totalitat de les seves plantilles en prevenció de riscos laboral

L’obligatorietat de formar els professionals del sector ve marcada pel conveni estatal, fet que ha generat desconeixement d’aquesta normativa entre una part de les empreses del metall ja que la majoria segueix el conveni provincial.
  • L’entrada en vigor per formar les plantilles en PRL va ser l’1 d’octubre de 2017 amb la publicació del II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, Tecnologia i Serveis del Sector del Metall (CEM).
  •  La Cecot ha iniciat una campanya informativa perquè les empreses metal·lúrgiques puguin complir amb els terminis marcats pel conveni que és d’un 33% de la plantilla per any, de 2017 a 2019.

Des de Cecot Formació, com a centre acreditat per la Fundació del Metall, s’ha detectat un desconeixement generalitzat entre les empreses del sector del metall, respecte les obligacions en matèria de formació incloses al II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall per a la formació, qualificació i ocupació.

Amb l’objectiu d’ajudar les empreses associades a la Unió Empresarial Metal·lúrgica a donar resposta a aquestes obligacions, l’àrea de formació de la patronal Cecot ha aflorat que les empreses del metall associades apliquen, per norma general, el conveni provincial i que, en conseqüència, durant els prop de nou mesos que ja han transcorregut des de l’entrada en vigor del conveni estatal no han pogut desenvolupar els programes formatius escaients i que hauran d’intensificar a partir d’ara.

El nou conveni del metall incorpora diferents novetats en prevenció de riscos laborals importants a nivell de programes i continguts formatius com formació obligatòria a tots els empleats del metall (tant si entren a obres de construcció com si no hi entren). Aquesta és una de les principals diferències amb l’anterior conveni, segons el qual la formació només era necessària per als empleats que entraven a l’obra.

Es regulen més de trenta oficis del sector metall incloent entre altres soldadura, tallers de reparació de vehicles, conductors i transportistes del sector metall o treballs de forja. Els cursos de nivell bàsic preventiu són de 50 hores, els adreçats a directius d’empresa i personal d’oficines són de 6 hores online, i la formació específica per oficis és de 20 hores presencials. El conveni també estipula que cal realitzar formació de reciclatge de 4 hores cada tres anys.

Per la directora de Cecot Formació, Eulàlia Martínez, “hem pogut detectar que una part d’empreses del sector no era conscient de l’obligatorietat d’aquestes formacions perquè solen aplicar el conveni provincial”. Com a centre acreditat per la Fundació del Metall, Cecot Formació ha pogut aflorar-ho i ha iniciat una campanya de difusió informativa perquè les empreses puguin planificar i realitzar aquesta formació obligatòria abans de l’octubre del 2019. “El conveni planteja una distribució del 33% d’execució de la formació per al 2017, un 33% per al 2018 i un 33% per al 2019 aproximadament. Però hi ha una part d’empreses que no estaven assabentades i hauran de concentrar en els propers mesos, la formació que durant aquests primers nou mesos no han realitzat”, afirma Martínez.

Tanmateix, com a dada complementària, les empreses metal·lúrgiques són les que més formació han realitzat durant 2017 mitjançant Cecot Formació, un 29,74% del total. El segueixen les empreses de serveis (17,14%), químic (10,68%), oficines i despatxos (9,66%) i comerç (6,26%). Així doncs, les empreses metal·lúrgiques van liderar el volum de la formació executada per la Cecot durant el 2017.