Notas de Prensa

Autcat considera que ja n’hi ha prou d’establir les cotitzacions dels autònoms en base a les necessitats de la Seguretat Social

L’Organització d’Autònoms de Catalunya - Autcat considera que l’esborrany sobre cotitzacions per trams que proposa el Ministeri torna a posar per davant les necessitats de la Seguretat Social enlloc de tenir en compte les necessitats dels autònoms.
  • Rius: “des de l’Autcat sempre hem defensat la cotització en funció dels ingressos reals, sempre que s'integri en el Règim General. No pot tractar-se com una mesura aïllada sinó que cal una integració del Règim dels Autònoms al General per acabar amb l’actual marc dual. Això permetria equiparar prestacions i reduiria la situació dels col·loquialment coneguts falsos autònoms”.
  • L’Autcat reclama tractar seriosament la situació dels autònoms de manera general i no únicament des de la perspectiva de les cotitzacions. “Patim una discriminació fiscal important i el concepte “d’exclusivitat” de la despesa és injusta i poc realista”.

La junta de l’Organització d’Autònoms de Catalunya -Autcat ha tornat a manifestar la seva disconformitat amb la proposta sobre un nou sistema de cotitzacions per als treballadors autònoms plantejat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions aquesta setmana on el Govern proposa una quota d’autònoms d’entre 183 i 1.267 euros mensuals en un període transitori de nou anys a partir del 2023. “De fet, ja ens van mostrar crítics el mes de maig de l’any passat quan el Ministre Escrivá va distribuir un primer esborrany entre els agents socials”, afirma Enric Rius, president de l’Autcat.

Davant d’aquest anunci i a l’espera de poder analitzar el contingut del nou esborrany i fer les esmenes pertinents abans d’una aprovació definitiva, la Junta de l’Autcat es reitera en què la proposta de cotització en funció dels ingressos reals és la via idònia i una demanda històrica dels autònoms per equiparar no només les quotes sinó també les prestacions. Ara bé, “ja n’hi ha prou d’establir les cotitzacions dels autònoms en base a les necessitats de la Seguretat Social, enlloc de plantejar-les tenint en compte les necessitats dels autònoms”, reitera Rius, “cal una revisió a fons de la situació actual dels autònoms en relació a la Seguretat Social i ens manca conèixer la proposta per a les pensions. És de justícia que s’equipari l’aportació de recursos entre treballadors per compte aliè i treballadors autònoms perquè d’aquesta manera es pugui treballar de manera clara per eliminar el frau a través dels falsos autònoms i també de l’economia submergida que actualment representa un 22% del nostre PIB”.

Des de l’Autcat es demana acabar amb la discriminació fiscal que pateixen els autònoms que no poden deduir-se les despeses vinculades a la seva activitat. Actualment els autònoms que tributen per estimació directa en l’IRPF estan sotmesos a una discriminació en relació a la seva capacitat de deduir despeses de l’activitat “per la gran desconfiança de l’administració tributària vers els seus administrats”. El concepte “d’exclusivitat” de la despesa és un fre i una mesura injusta i molt poc realista (a banda de difícil demostració).  Cal doncs eliminar aquesta “exclusivitat” dels actius i de les despeses aplicades a l’activitat i cal exigir simplement, la “raonabilitat”  de la seva necessitat per l’exercici de la seva activitat de forma total o parcial. “Per exemple, el vehicle o el telèfon mòbil. És absurd que un autònom, depenent de l’activitat, hagi de tenir un vehicle particular i un altre per desplaçaments en l’activitat professionals. O haver d’adquirir dos telèfons mòbils, un per trucades personals i un per trucades d’empresa”, argumenta el president de l’Autcat.

Per a l’Organització d’Autonoms de Catalunya, la solució a tots aquests greuges comparatius passa per eliminar el règim d’autònoms i equiparar-lo al règim general, amb els mateixos drets i obligacions. Establint un mecanisme on es pagui pel que es guanya, on es permeti altes i baixes en funció dels dies realment treballats i on l’autònom tingui els mateixos drets que un treballador per compte aliena. “Tècnicament seria possible però encara no se’n parla. De fet ja s’han integrat altres règims com el de les treballadores de la llar, així que seria el moment d’incloure-ho en el diàleg social i tractar-ho dins del mateix paquet de mesures”. L’organització afirma que un sistema més equitatiu d’equiparació permetria abaratir els costos de cotització general.

 

Valoració de la proposta de reforma de cotitzacions del Govern

La reforma de quotes d’autònoms que entraria en vigor el 2023 en període transitori, a ulls de l’Autcat la cotització que es fa per trams és molt perjudicial per a les franges baixes dels trams i en les rendes més baixes, donat que percentualment és molt més costós. “Realment té sentit que una persona treballadora autònoma que ingressi fins a 3.000 euros/any nets, hagi de pagar quota d'autònoms?. Suposem que un autònom guanyi 3.000 euros nets a l’any, amb la proposta del Ministeri haurà de pagar 200 euros al mes de cotització durant el primer any. Les quotes que hauria de pagar a la Seguretat Social sumarien prop de dos mil quatre-cents euros és a dir, que li quedarien uns 56€ al mes. A partir del 2031 ja podria disposar d’uns 160€. No té cap sentit, és excessiu”.

L’Autcat aposta per:  

  • Establir el percentatge de cotització i aplicar-ho sobre els rendiments nets, evitant les constants disfuncions que es generen en funció d’on s’està situat en el sistema de trams.  
  • Compassar les bases màximes amb pensions màximes. “No es pot establir una base màxima de cotització molt dispar en relació al que serà després la base màxima de càlcul de la pensió”.  
  • Definir i acordar quina serà exactament la base. A vegades es parla d’ingressos i altres vegades es parla de rendiments. Des de l’Autcat s’aposta per establir com a base els rendiments, però ha de quedar molt clar a les instruccions i normatives i de manera explícita.  
  • Analitzar la situació de les jubilacions anticipades en base al període que porta cotitzat una persona i no tant per l’edat de qui es jubila.