La incidència de la vaga general i de l’aturada de país entre les empreses associades a la Cecot és d’un 20%

Els motius del seguiment de la vaga general o de les mobilitzacions proposades en l’aturada de país és desigual en funció del sector. En el cas dels serveis predomina el tancament patronal mentre a la indústria és l’exercici del dret a vaga de les plantilles.

La major part d’empreses participants al sondeig expliciten dificultats per accedir als centres de treball amb motiu del bloqueig de carreteres i talls en els serveis de transport ferroviari.

Fruit d’un dispositiu de seguiment i suport a les empreses en aquesta jornada de vaga general i mobilitzacions per l’aturada de país, la Cecot confirma que fins les 11.30 h d’avui la incidència i afectació entre les empreses és del 20% i està afectant a tots els sectors d’activitat.

 

Del sector serveis (46% del total de la mostra), el seguiment ha estat fins les 11.30 h del 20%, en el 40% dels casos s’ha degut a tancament patronal, en un 20% per l’exercici del dret a vaga i un 40% han realitzat un pacte empresa-treballadors en base a les mobilitzacions per l’aturada de país.

 

Pel que fa al comerç (16% del total de la mostra) el seguiment de la vaga o aturada està sent del 22%. D’aquests, el 100% es dona per tancament patronal, i la major part d’aquests establiments estan ubicats en punts cèntrics de les ciutats.

 

Pel que fa a la indústria (27% del total de la mostra), el seguiment de la vaga o l’aturada de país està sent secundada per un 20% de les empreses consultades. En el 100% dels casos el seguiment ha estat per l’exercici del dret a vaga dels treballadors/es.

 

En el sector de la construcció associat (11% del total de la mostra) no hi ha seguiment de la vaga general o de l’aturada en aquests moments però sí tenen afectacions pels talls de carreteres.

 

Són les primeres dades extretes del sondeig telefònic i via correu electrònic a una mostra aleatòria d’empreses associades.

 

 

 

Posicionament patronal

Des de la Cecot continuarem amatents a totes aquelles decisions o polítiques que tinguin incidència sobre l'activitat empresarial perquè aquesta és la nostra raó de ser com a confederació empresarial que som. I vetllarem, com ho hem estat fent al llarg de la nostra història, perquè les conseqüències d'aquestes decisions no afectin negativament al desenvolupament del teixit empresarial català sinó perquè l'ajudin a créixer i facilitin que les empreses continuïn generant riquesa als territoris on realitzen la seva activitat. Amb un teixit empresarial fort es pot garantir els nivells de benestar que requereix la societat on aquest teixit genera activitat.

És per aquest motiu que no ens hem adherit a cap vaga general, que és l’àmbit on es dirimeixen els conflictes laborals. Com a organització empresarial que som, entenem que tot i la gravetat de la situació política que estem vivint i més enllà dels posicionaments personals de cadascú, la convocatòria d’una vaga general no és la resposta adequada per canalitzar el malestar d’una part important de la societat catalana.

Les vagues generals són instruments pensats per resoldre conflictes laborals i creiem que no és convenient traslladar la conflictivitat política al si de les empreses i generar un impacte econòmic que perjudica tant les empreses, com els treballadors catalans.