Representants empresarials de Cecot es reuneixen amb el Ministre d'Indústria i Comerç d'Angola

Representants empresarials de la Cecot es reuneixen amb una delegació d’Angola encapçalada pel seu ministre d’Indústria i Comerç, Victor Francisco Dos Santos Fernandes

El propòsit de la trobada ha estat el de donar a conèixer l’actual context socioeconòmic d’Angola, traslladar els eixos estratègics de promoció econòmica que impulsa el ministeri d’Indústria i Comerç de la República d’Angola i les noves oportunitats econòmiques i comercials que poden suposar per les empreses catalanes que, tal i com ha reconegut la responsable de promoció internacional de la Cecot, Alícia López, és un país on les empreses catalanes encara estan en vies d’aproximació i coneixement del mercat.

La visita s’ha desenvolupat en el marc d’una missió diplomàtica que els representants d’Indústria i Comerç del Govern de la República d’Angola estan duent a terme a Catalunya entre els dies 17 i 20 d'abril i durant la qual mantindran reunions amb diferents agents econòmics, empresarials i del Govern de la Generalitat. La delegació d’Angola està composada pel ministre d’Indústria i Comerç, Victor Francisco Dos Santos Fernandes; el director Nacional d’Indústria, César Cruz; el president del Consell d’Administració del Pol de Desenvolupament Industrial de Viana, Luís Miguel; el president del Consell d’Administració del Pol de Desenvolupament Industrial de Catumbela; l’agregada comercial d’Angola a Espanya, Paula Lisboa i vint-i-cinc empresaris angolesos. Per la part de la Cecot, a més del president i la vicepresidenta, han participat de la trobada el secretari general, Oriol Alba; l’assessora en Comerç Exterior de la Cecot, Cristina Danón; la responsable de promoció Internacional, Alícia López i representants d’empreses del sector industrial metal·lúrgic i alimentari.

La reunió entre representants d’empreses associades a la Cecot i la delegació d’Angola s’ha desenvolupat en un ambient cordial i proper, fet que ha facilitat una interlocució directa amb el ministre Fernandes a l’hora de plantejar dubtes o reflexions entorn als plans de desenvolupament econòmic i social al país. Entre les qüestions plantejades han sorgit l’estabilitat política, els incentius per l’establiment d’empreses estrangeres o sobre els plans de formació i qualificació tècnica de la població del país per acompanyar el creixement econòmic d’Angola. En aquest sentit el ministre Fernandes ha confirmat una dada que ha cridat l’atenció dels assistents i que fa referència al creixement demogràfic. Actualment Angola té 33M d’habitants i el 75% d’aquestes persones tenen entre 15 i 35 anys. El Govern projecta per al 2050 un increment de la població a uns 68M d’habitants i estan treballant per preveure i cobrir les necessitats que comportarà aquest creixement poblacional.

Durant la seva intervenció inicial, el ministre d’Indústria i Comerç ha descrit el canvi de model econòmic que estan impulsant al país que planteja passar d’una economia basada en l’exportació de petroli a una economia productiva diversificada. D’entrada la prioritat del Govern passa per la producció agrària ja que disposen de 55M de sol agrari que els permet el plantejament de diferents cultius donats els diferents microclimes existents al país. Aquests cultius s’orienten fonamentalment a cereal (arròs, blat, soja...) però a consulta d’un dels empresaris assistents, també tindrien cabuda el cultiu de cafè o cacau. En paraules del ministre Fernandes, Angola disposa de la 2a major conca hidrogràfica d’Àfrica, just per darrera del Congo, la qual cosa el fa un país atractiu per a les empreses del sector agroalimentari.

Aquesta diversificació de l’economia angolesa també inclouria un eix de promoció econòmica dirigit a la proteïna animal i un tercer eix destinat a la pesca. Des d’aquest plantejament, el ministeri d’Indústria i Comerç d’Angola ha volgut traslladar als assistents la voluntat política d’una col·laboració publicoprivada que impulsi i acceleri el desenvolupament socioeconòmic del país. Una visió que, des de la Cecot, s’ha celebrat donat que l’entitat patronal ha estat sempre una ferma defensora de la cooperació publicoprivada per potenciar projectes en benefici de la ciutadania dels territoris.

El president de la Cecot ha agraït la visita i ha proposat al ministre l’establiment d’un canal de comunicació directe que faciliti la interacció d’empreses catalanes que, a partir d’ara, puguin anar interessant-se en Angola com un país on establir centres productius o relacions comercials.

Representants empresarials de Cecot es reuneixen amb el Ministre d'Indústria i Comerç d'Angola