La Cecot presenta els serveis de continuïtat empresarial Reempresa i el HelpEmpresa al 33è Fòrum de l’Auditoria

Sota el lema “Preparats per al futur”, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha organitzat, els dies 6 i 7 de juliol a Sitges, el 33è Fòrum de l’Auditoria.
  • La patronal catalana ha presentat i exposat el Centre de Reempresa de Catalunya i el HelpEmpresa als auditors professionals com a instruments vàlids, contrastats i amb un alt índex d’èxit en l’impuls de la continuïtat empresarial de les empreses catalanes.

 

La patronal Cecot ha participat al 33è Fòrum de l’Auditor per donar suport a una iniciativa de vital importància per aquells que dediquen el seu esforç a l’assessorament, acompanyament i dedicació per l’enfortiment del teixit empresarial del territori. Ho ha fet mitjançant la participació de Laura Sallent i Cucurella, directora del Centre de Reempresa i del servei de HelpEmpresa, Àlex Serra i Xavier Olea, consultors de HelpEmpresa. L’entitat ha presentat diversos dels seus serveis al públic assistent, entre els que es destaquen el servei de Reempresa i el servei de HelpEmpresa, claus per assegurar la perennitat i continuïtat de les empreses al territori, i serveis molt vinculats a la professió de l’auditoria.

El Fòrum ha ofert conferències i assumptes d’interès on els professionals han reciclat i enfortit el seu coneixement en matèries vertebradores per a l’assegurament d’un teixit empresarial preparat per encarar els canvis i incerteses que aquest segle XXI planteja.

En temps d’incertesa i dificultats financeres la conferència de “La reestructuració imprescindible per a empreses viables en dificultats” ha jugat un paper cabdal per a les sinèrgies entre professionals auditors i concursals envers les bones praxis que des de la nova reforma del Text Refós de la Llei Concursal s’han viscut en l’àmbit preconcursals i als Jutjats Mercantils nacionals.

El ponent Alex Soler-Lluro Borrell -soci responsable de l’àrea de reestructuració a EY- ha valorat molt positivament en nou text concursal i ha mostrat el seu optimisme envers els canvis legislatius, en tant aquests cerquen la desjudilcialització, agilitzar i anticipar les situacions d’insolvència previstes en el marc concursal. En particular, ha assegurat que per a garantir la viabilitat i continuïtat de les unitats productives s’ha d’apostar de valent per les figures de consens com la reestructuració.

D’altra banda, Ignasi Fernández de Senespleda -magistrat Jutjat nº10 de Barcelona- ha ressaltat l’important paper que ha de jugar l’expert en reestructuració. La seva dilatada experiència als jutjats mercantils l’han permès oferir un perfil d’expert en reestructuració idíl·lic per a dur a terme aquesta transcendental tasca, definint-lo “com aquell professional amb coneixements eminentment econòmic-financers i experiència suficient per a facilitar la seguretat i claredat d’unes dades i plans de negocis contrastats que permeten assegurar la viabilitat d’una empresa”.

En darrera instància, ambdós ponents han fet especial èmfasi en la necessitat de canviar els estigmes que arrossega la societat espanyola envers la viabilitat empresarial i instaurar un sistema efectiu i rigorós d’alertes primerenques. En concret, han proposat la instauració d’un sistema d’alertes primerenques amb la particularitat de que incorpori un seguiment anual a l’empresa, per evitar prendre decisions fonamentades amb dades obsoletes d’exercicis anteriors.

“Des de la patronal Cecot assumim al repte i estem a la disposició del teixit empresarial del país per oferir-los assessorament, acompanyament i suport per a afrontar una situació complexa de relleu empresarial, com ja estem fent mitjançant el servei HelpEmpresa”, explica Laura Sallent, qui afegeix que “així mateix, també estem al costat de l’empresari en moments de dificultats, ajudant-los a tornar al camí de la viabilitat, consolidació i creixement. Tanmateix, també es farà costat aquells que requereixin d’un assessorament en termes de reestructuració empresarial o tancament de la seva unitat de negoci”.

 

Sobre HelpEmpresa

El convuls i constant canvi que vivim en l’actualitat és tot un desafiament pel teixit econòmic-productiu del territori, el que provoca dificultats financeres per a moltes empreses i qüestionen la seva viabilitat. En aquest sentit, HelpEmpresa (www.helpempresa.com), impulsat per la Cecot en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, és un servei dissenyat i implementat per donar resposta a aquesta casuística.

El servei de HelpEmpresa beu de la metodologia de la xarxa europea Early Warning Europe, de la qual és Cecot membre fundador, i adapta les bones pràctiques europees a la casuística de l’empresa catalana. De la mà d’un equip preparat i a disposició de les empreses i dels seus col·laboradors, ha posat en marxa un servei integral d’anàlisi i diagnosi de la insolvència empresarial.

El servei s’inicia amb un diagnòstic de la situació de l’empresa, que inclou una revisió del seu model de negoci, l’ecosistema de l’empresa i la situació econòmic-financera, entre d’altres. En base al diagnòstic realitzat, es proposa a l’empresari un dels tres itineraris següents: consolidació i creixement de la seva empresa, la reestructuració o el tancament honest i ordenat.

En qualsevol dels tres itineraris, la persona empresària està sempre acompanyada per els millors assessors especialitzats en matèries molt diverses tals com gestió econòmica, vendes, màrqueting, estratègia i model de negoci o psicologia, entre d’altres.

El Servei de HelpEmpresa ha assessorat a un total de 675 empreses des de finals de l’any 2021 fins al juny de 2023, de tots els sectors i d’arreu del territori català, sense cap mena de cost pels usuaris que gaudeixen del servei.

 

Sobre Reempresa

Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el servei Reempresa és un model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

El servei de Reempresa s’implementa a través d’un Marketplace digital, www.reempresa.org, i serveis de consultoria i intermediació neutral en tot el procés de transmissió d’una empresa, des de la posada en contacte de les parts, fins la formalització de l’acord de compravenda. El servei s’ofereix sense cost per l’usuari que el gaudeix, ni el cedent ni el reemprenedor, gràcies a la col·laboració publicoprivada entre la patronal Cecot, la Fundació Autoocupació, la Generalitat de Catalunya i una extensa xarxa d’entitats públiques i privades.

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit un total de 4.100 transmissions exitoses des de finals de l’any 2011 fins a juliol de 2023, que han suposat una inversió total de més de 197 milions d’euros i que es distribueix, per sectors de la manera següent: 33% de les transmissions són del sector comerç; el 29% pertany al sector serveis; un 31% de la inversió pertany al sector de l´hostaleria i un 6% a reempreses del sector industrial.

Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 45% de les compravendes efectives, els propietaris de les quals es van adreçar al Centre de Reempresa de Catalunya per motius de jubilació. En el 17% dels casos són per motius personals del cedent, un 15% són motius de salut i un 9% impossibilitat de portar el negoci.