La Cecot i MicroBank faciliten el finançament de projectes impulsats per autònoms i microempreses que generin un impacte social favorable

Panés: “ja vam dir que aquest any el finançament seria un factor clau per ajudar les pimes en els seus processos de digitalització o projectes de transició energètica i en aquest sentit hem trobat el suport de CaixaBank, mitjançant MicroBank, per oferir suport financer en projectes amb impacte social”.
  • L’acord estableix, d’una part, el compromís de MicroBank de crear una línia de crèdit dotada amb un milió d’euros per finançar projectes de promoció de les microempreses i de foment del treball autònom per la via de microcrèdits, i, de l’altra, el compromís de la Cecot d’assessorar, orientar i analitzar la viabilitat dels projectes mitjançant la seva Oficina de Finançament. 
  • González aplaudeix el paper de microempreses i emprenedors com a eix del teixit productiu i motor de l'economia.

El president de la Cecot, Xavier Panés i la directora general de MicroBank, Cristina González, han signat un conveni de col·laboració entre ambdues entitats amb el propòsit de millorar el finançament i promoció de les microempreses i el foment del treball autònom a través de microcrèdits, com a mitjà per afavorir la creació i la consolidació d’ocupació i donar suport als projectes empresarials viables.

L’acord es concreta en l’establiment d’una línia de finançament dotada amb 1M d’euros dirigida a potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats d’homes i dones, nous residents, persones amb discapacitats i amb especial atenció als col·lectius vulnerables en situació d’exclusió financera. “Aquesta línia també està dirigida a finançar l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu, la creació i consolidació d’ocupació i la contribució al progrés social”, ha explicat Cristina González.

Per la seva part, el president de la Cecot ha fet referència a l’Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions que l’entitat ha posat en marxa aquest any “amb el propòsit d’acompanyar els autònoms i les pimes en qualsevol de les etapes, dins del cicle vital de l’empresa, en què es trobin a cada moment. Ja sigui una persona que vol crear una empresa, ja sigui perquè una empresa vol posar en marxa una nova línia de negoci, ja sigui per implementar un projecte de digitalització o de transició energètica, o bé per consolidar l’activitat o fer-la créixer, el valor que aporta l’equip tècnic de l’Oficina és la celeritat tant en la diagnosi, com en la proposta del pla personalitzat de solucions”. I és des d’aquesta Oficina que la patronal es compromet, mitjançant el conveni amb MicroBank, a detectar les necessitats de finançament d’autònoms i microempreses dirigides a autoocupació i a les primeres fases d’arrencada i consolidació de microempreses, prestar-los els serveis de suport i assessorament empresarial que es considerin necessaris per al bon desenvolupament del projecte i “molt important, analitzar la viabilitat del projecte que haurà de comptar amb un pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat que elaborarà l’equip tècnic de l’Oficina de Finançament de la Cecot abans de presentar la sol·licitud de finançament a les persones responsables de MicroBank”, remarca Panés qui afegeix que “a la Cecot impera la lògica empresarial i aquesta visió global sobre els projectes a finançar son un factor de garantia desenvolupat al llarg de molt anys de servei”. L’equip de l’Oficina de finançament compta amb una experiència acumulada que aquest any continuarà vetllant per la capacitat financera d’autònoms i pimes, ja que una part important es troben en una situació on conflueixen l’haver de retornar els préstecs ICO per la Covid19, els increments de costos de l’energia i una situació d’inflació que, molt probablement no millorarà fins a la segona meitat de l’any.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, dona resposta als diferents segments de població que no tenen prou cobertes les necessitats financeres. A tal efecte, compta amb el suport del Fons Europeu d’ Inversions (FEI) i el programa COSME que facilita  garantia per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla d’Inversions per a Europa. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Durant 2022, MicroBank ha finançat a Catalunya 29.873 projectes amb impacte social per valor de 308,5 milions d'euros, dels quals 24.247 microcrèdits per valor de 183,5 milions d'euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 3.881 per un import de 51 milions d'euros es van concedir per a fer costat a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 1.745 projectes d'economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 73,9 milions d'euros durant 2022.

 

290 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l'extensa xarxa d'oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha 290 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.