L’assemblea aprova el pla d’acció dut a terme per la Cecot en el primer any de mandat de Xavier Panés

El secretari general de l’entitat, Oriol Alba, ha fet balanç de les activitats impulsades per la Cecot i el tancament d‘exercici 2022-2023 destacant el “bon ritme en l’execució dels compromisos adquirits en el Pla Estratègic aprovat en l’assemblea de l’any passat”.
  • En l’àmbit institucional l’assemblea ha valorat positivament el nomenament de Panés com a president del consell territorial i sectorial de pimes de Foment del Treball.   
  • Indicador destacat 2022: El 5% dels projectes empresarials finalitzats d’autoconsum fotovoltaic de tota Catalunya s’han generat des de l’Oficina per la Transició Energètica de la Cecot que, en el cas del Vallès Occidental suposa el 33% del total d’instal·lacions realitzades en empreses.  

“En aquest darrer any, el meu primer com a president de l’entitat, estem executant els compromisos que vam adquirir al Pla Estratègic 2022-2024 i haig de dir que l’equip ho està assolint a bon ritme”, ha expressat el president de la Cecot, Xavier Panés, després de l’aprovació de la Memòria d’activitats 2022 i el tancament econòmic presentats pel secretari general de l’entitat, Oriol Alba.

El Pla estratègic posa el focus en l’oferta de serveis i acompanyament a les empreses; a fer-ho de manera personalitzada, i les actuacions dutes a terme els darrers dotze mesos avalen la línia de treball iniciada per la nova presidència. “Fins el moment ens havíem centrat en àmbits com l’emprenedoria i el creixement empresarial però la preocupació per les segones oportunitats en els negocis i, sobre tot l’impacte a les nostres empreses després de la irrupció de la Covid19, van fer de detonant per posar en marxa un servei com el HelpEmpresa que ha obtingut uns indicadors per sobre de l’expectativa”, ha explicat Alba. La Cecot va posar en marxa aquest servei el mes de desembre de 2021 i durant el 2022 ha atès 540 empreses, en la seva majoria a Barcelona (82%) i per sectors, dominen les empreses de serveis (39%), seguida del comerç (33%) i la indústria i hosteleria amb el mateix percentatge (12%). Els serveis de HelpEmpresa estan dirigits bàsicament a petites i mitjanes empreses que es troben en situació de crisi o que, tot i funcionar correctament, volen ser més resilients davant dels canvis i el futur. I, per àmbits empresarial, els àmbits de l’administració i les finances (33%), estratègia i model de negoci (31%), comunicació i màrqueting digital (15%) i digitalització i transformació digital (7%) han estat les temàtiques amb més demanda per a les empreses a l’hora d’aplicar millores i solucions de futur.

En general tots els serveis relacionats amb l’assessorament, l’orientació i la formació han millorat indicadors respecte el 2021. “Hem incrementat l’assistència a les sessions informatives i divulgatives però el que és encara més important per nosaltres aquest any, hem incrementat al 75% el percentatge d’assistència. Què vol dir? Que hi ha un major percentatge de persones que s’inscriuen als nostres actes, que venen i que gaudeixen del networking posterior”. Les consultes ateses per l’equip d’assessorament quasi s’ha equiparat, durant el 2022, al volum que l’entitat va haver de gestionar l’any de la pandèmia, més de sis mil assessoraments prestats, que continua encapçalant l’àmbit dels Recursos Humans (43,6% dels assessoraments), seguit pel Financer i Jurídic (26%) i la Innovació i Transformació digital (9,5%).

En l’aparat de Formació i Desenvolupament de persones, el servei ha tancat el 2022 amb un balanç de més de 8.800 alumnes, 869 cursos i formacions impartides, una puntuació de 9,35 sobre 10 en quant a l’equip docent i un nivell de qualitat de les formacions de 9,05 sobre 10. En quant a la tipologia de formació sol·licitada per les empreses el 2022, destaquen l’anglès; formació en igualtat; en office 365; gestió d’equips; power BI i màrqueting.

Un altre indicador destacat durant l’assemblea ha estat la gestió desenvolupada per l’Oficina per la Transició Energètica per les empreses de la que Alba ha compartit amb els membres de l’assemblea “un indicador que considero rellevant i significatiu en quant al propòsit d’ajudar les empreses en el camí de descarbonitzar l’economia que ens vam marcar des de la Cecot, i és que la nostra OTE ha gestionat el 5% de tot l’autoconsum instal·lat (potència >15 kWp) a Catalunya i el 33% d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic instal·lat al Vallès Occidental. Hem de celebrar-ho col·lectivament i aquests indicadors ens han de servir per continuar treballant en xarxa amb les entitats al territori”, ha trasllat el secretari general durant la seva presentació.

En intervenció final, els membres de l’assemblea han valorat positivament el nomenament de Xavier Panés, el passat mes d’abril, com a president del nou consell territorial i sectorial de pimes de Foment del Treball. “Prenc el repte amb el convenciment que, totes les organitzacions territorials i sectorials que estem a Foment i representem les pimes i els autònoms, serem capaços d’articular una dinàmica de comunicació i unes interrelacions que ens ajudin a la coordinació i la generació de nous projectes per superar reptes comuns”, ha conclòs Panés qui ha obert la porta d’aquest nou òrgan als representants empresarials sectorials que conformen l’assemblea de la Cecot, per incentivar el treball en xarxa.

L’assemblea aprova el pla d’acció dut a terme per la Cecot en el primer any de mandat de Xavier Panés