La Cecot qüestiona la inclusió, per sorpresa, de les mesures del dret a la conciliació al Reial Decret-Llei d’impacte de la guerra d’Ucraïna aprovat ahir pel Consell de Ministres

La proposta de la Cecot passa per fer evolucionar la “cultura dels permisos” cap a una adaptació de la jornada a les necessitats de la conciliació, de manera que es preservin els dos drets: el del treball i el de la conciliació.
  • La inclusió de permisos per la conciliació, a darrera hora, com un apartat més del Reial Decret-Llei de recolzament a l’impacte de la guerra i altres situacions de vulnerabilitat aprovat ahir, mantenen una tònica habitual de l’actual Govern que passa per evitar les negociacions en tràmit parlamentari, limitant el diàleg i altres aportacions.  
  • Alba: “malgrat entenem el període pre-electoral en què estem, i la necessitat d’actuar amb celeritat pel context en el que vivim, creiem que el Govern continua fent un ús abusiu dels Reials Decret Llei com a instrument per gestionar la governança del país, minvant la capacitat del debat parlamentari als hemicicles i dificultant la possibilitat d’arribar a consensos en temes de fort impacte empresarial i social”.

 

Després de l’aprovació ahir del Reial Decret-Llei de recolzament a l’impacte de la guerra i altres situacions de vulnerabilitat per part del Consell de Ministres, la patronal Cecot ha tornat a posar sobre la taula l’ús abusiu, per part de l’Executiu, dels Reials Decret-Llei com un instrument per dur a terme la seva acció de Govern. 

“Òbviament estem en context pre-electoral, i moltes de les propostes previstes pel Govern en aquesta legislatura s’han vist aturades per l’avançament d’eleccions”, exposa Oriol Alba, secretari general de la patronal Cecot, “també entenem que la necessitat de donar compliment als seus compromisos amb l’electorat faci que el Govern vulgui accelerar determinades actuacions i aprovacions. Però és que governar a cop de reial decret ha estat una tònica habitual durant els darrers quatre anys i això minva la capacitat del debat parlamentari als hemicicles i la possibilitat d’arribar a consensos en temes d’impacte empresarial”.

La darrera d’aquestes aprovacions per decret llei ha estat el paquet de mesures de millora de la conciliació que el Govern va afegir, per sorpresa, al text del RDL de mesures anticrisi aprovat ahir al Consell de Ministres. Aquest paquet incorpora tres nous permisos que formaven part del projecte de Llei de Famílies, aturada la seva tramitació al Congrés per la convocatòria d’eleccions, i que es resumeixen en:

  • Un permís parental no retribuït per cura de fill (o menor acollit) fins que el nen compleixi 8 anys.
  • Un permís de cinc dies retribuïts a l’any (en comptes dels dos actuals) per utilitzar en cas d’accident o malaltia greu que necessitin cures, així com hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari. Serà aplicable tant per la cura de persones que convisquin amb la persona treballadora, siguin o no familiars, com amb familiars de fins al 2n grau (pares, avis, fills, nets i germans).
  • I, finalment, un permís també retribuït de quatre dies per situacions de força major, quan sigui necessari per motius familiars urgents o imprevisible, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata de la persona treballadora. Es podrà gaudir per hores fins a completar els quatre dies. 

La Cecot, que promou les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar entre les empreses associades, així com la necessitat d’anar implementant plans que garanteixin la igualtat a les plantilles, mitjançant la seva Oficina d’Igualtat, entén que les mesures aprovades ahir pel Consell de Ministres pretenen accelerar la resposta a una Directiva Europea sobre conciliació que es tenia en compte al projecte de Llei de Famílies, aturada al Congrés.

“A l’espera de conèixer el redactat final dels criteris de justificació que s’hauran de tenir en compte, cal dir que si haguéssim tingut oportunitat d’incloure esmenes durant la tramitació, com succeeix en un procés parlamentari, des de la Cecot haguéssim proposat un canvi de cultura dels permisos retribuïts per adaptar la jornada a les necessitats de la conciliació, de manera que es preservi i es conciliïn els dos drets: el del treball i el de la conciliació”, explica l’equip d’assessorament laboral de la patronal format pels experts en l’àmbit laboral i en el de recursos humans, Pep Bosch i Àngel Buxó, “perquè ens corresponsabilitzem tots, tant de donar resposta a situacions personals o familiars, com de mantenir l’activitat productiva de l’empresa, especialment ens referim a microempreses i pimes. I això és possible si adaptem les jornades cap a una cultura més conciliadora on el treball i la conciliació personal i familiar son compatibles, possibles i, en moltes de les empreses que assessorem, desitjables”.  

L’entitat reitera la seva critica en relació a l’ús desproporcionat d’aquesta legislació d’excepció que son els Reials Decrets Llei, que són un instrument normatiu d’excepció (en teoria) ja que el pes legislatiu i normatiu recau en el poder legislatiu i no en el poder executiu. Tanmateix, els darrers anys i sobre tot en la darrera legislatura, l’increment de Reials Decrets Lleis aprovats ha batut rècords i la Cecot veu amb preocupació que aquesta dinàmica que deixa de banda el paper i la importància del debat al Congrés dels Diputats “que hauria de ser un dels pilars de la democràcia”, afegeix Alba. 

Una segona derivada que preocupa a la Cecot és l’agrupament de mesures d’urgència que es realitzen en la redacció d’aquests Reials Decret Llei i que contemplen una barreja de matèries heterogènies que s’aproven en bloc i que poden deixar en segon terme, o menys visibles, mesures de caràcter impopular o que requeririen un debat en profunditat per part dels grups parlamentaris abans de la seva aprovació.