Cecot Formació i Desenvolupament forma prop de 9.000 persones durant el 2022

La formació presencial torna a guanyar protagonisme i puja al 71% de la metodologia aplicada en les accions formatives durant el 2022.
  • La Cecot ha fet balanç de la gestió del servei de formació durant l’exercici 2022 amb un resultat de 8.880 persones formades mitjançant alguna de les 869 accions formatives desenvolupades per Cecot Formació i Desenvolupament.
  • Martínez: “si durant el 2022 va créixer l’interès, tant d’empreses com de particulars, per les formacions en energia fotovoltaica, enguany estem experimentant també un creixent interès per la formació relacionada amb la Intel·ligència Artificial aplicada a les empreses i per la formació en l’àmbit de la transformació digital”.

La Cecot ha fet balanç de la gestió desenvolupada pel seu servei de formació durant l’any 2022 i conclou amb una dada rècord de 8.880 persones formades amb un total de 869 accions formatives en àrees tant diverses com els recursos humans i la prevenció de riscos laborals; tecnologies informàtiques; àmbit de la gestió laboral; idiomes; àmbit economicofinancer i fiscal; igualtat o medi ambient.

“Tot aquest volum de gestió i, concretament, les accions formatives equivalen a 31.582 hores de formació impartides per un equip docent especialitzat, que en la majoria de casos combina la docència amb la seva activitat professional, i aquest és un valor afegit que aportem als nostres alumnes ja que es tracta de persones expertes en cadascuna de les matèries donades i des d’una visió i una realitat constantment actualitzada i adaptada a context”, explica Eulàlia Martínez Puig, directora de Cecot Formació i Desenvolupament.

Del total de formacions desenvolupades el 2022, el 71% s’han realitzat amb metodologia presencial i en un 29% en format virtual/online. Una dada que repunta força després dels anys de pandèmia on la formació virtual suposava el 80% de la metodologia utilitzada. “Malgrat les empreses i una part de l’alumnat demandi principalment la formació presencial, és cert que des de la irrupció de la pandèmia, l’oferta de formació virtual/online va incrementant any, rere any”, afirma Martínez. En el cas de la modalitat de formació a mida, és a dir, aquella que està dissenyada específicament per a les necessitats concretes de cada empresa, dels 329 cursos impartits per l’equip de professionals de Cecot Formació el 68% han estat en modalitat presencial.

Si ens centrem en el perfil d’alumnes del servei de formació de la Cecot durant el 2022, la participació majoritària ha estat per les dones que suposen el 56% del total d’alumnes de les quals el 10% han estat menors de 25 anys, el 41% s’emmarquen en la franja d’edat entre 25 i 45 anys i el 49% del total pertany al grup de dones majors de 45. Pel que fa a les franges d’edat dels homes, 44%, només un 6% dels alumnes era menor de 25 anys, el 40% s’emmarca en la franja d’edat entre 25 i 45 anys i el 54% han estat majors de 45. 

“Malgrat ja ho he expressat en més d’una ocasió, actualment les empreses continuen necessitant i demandant professionals creatius, amb autonomia personal i proactivitat, que aportin innovació i que surtin de la zona de confort per tal de conèixer els seus clients i guanyar en competitivitat i flexibilitat”, ha reiterat la directora de Cecot Formació i Desenvolupament.

És sota aquest prisma que el servei de formació de la Cecot desenvolupa programes formatius centrats en l’apoderament i l’increment del grau d’ocupabilitat de les persones, dirigint l’oferta formativa tant per persones en situació d’atur com per persones en actiu. “També cal tenir en compte que desenvolupem programes formatius, conjuntament amb diferents departaments de la Generalitat, en el marc de les polítiques socials que ens repten i ens motiven a treballar per la millora de persones que formen part d’alguns col·lectius amb un alt risc d’exclusió social”, explica Eulàlia Martínez, “en aquests casos treballem en equips multidisciplinaris que poden integrar formadors, orientadors o psicòlegs, entre altres perfils”. En aquesta línia s’inclouen les  formacions de professionalització per a joves de 16 a 29 anys, les formacions a mida per a més de 30 anys vinculades a un contracte de feina i la formació per l’ocupació per a persones desocupades, amb la proposta dels certificats de professionalitat amb una inserció laboral del 90% dels alumnes participants, certificació oficial i amb validesa a tot el territori espanyol.

Segons classificació interna, la formació a mida per a persones treballadores i empreses ha suposat un 43% del total executat per Cecot Formació i Desenvolupament; la formació subvencionada per a professionals en actiu amb un 26%, cursos impartits majoritàriament de forma presencial; els projectes ocupacionals que suposen el 19% del total, on el servei ha format a 1.326 persones amb 46 itineraris formatius; i la formació d’especialització i webinars que suposen el 12% restant.

La mitjana de qualitat resultant de les enquestes realitzades pels alumnes ha estat d’un 9.05 sobre 10 per al servei de Formació i “personalment vull destacar públicament que la valoració de l’equip docent per part de l’alumnat que ha cursat formació amb nosaltres és d’un 9.35 de satisfacció. Aquestes dades motiven tant a docents com a tot l’equip tècnic i personal del departament de formació perquè reforcen l’esforç de cercar la prestació d’un valor afegit per a cada formació”, expressa Martínez qui conclou que “aquest propòsit d’anar una passa endavant en les necessitats empresarials ha fet que durant el 2022 hàgim pogut cobrir una demanda creixent en formació relacionada amb l’energia fotovoltaica i és el mateix propòsit que està fent que, enguany, estem programant formacions relacionades amb la IA aplicada a l’empresa i formacions dins l’àmbit de la transformació digital”.