Sala de prensa

Informe VALLCAT | Ús del català a empreses del Vallès Occidental

L’enquesta s’ha centrat en determinar la utilització de la llengua catalana a les empreses en els cinc principals eixos d’interacció lingüística: els clients, els proveïdors, la comunicació interna, la gestió interna i la comunicació externa.

Fruit del compromís de la Cecot pel foment de la llengua catalana en el teixit empresarial, i de la mà del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’entitat ha dut a terme durant el primer trimestre d’enguany, un sondeig sobre l’ús del català a empreses del Vallès Occidental.

El sondeig ha estat coordinat i impulsat per l’àrea d’assessorament en Responsabilitat Social de la Cecot, sota la denominació de projecte VALLCAT, i ha recollit la resposta d’un centenar d’empreses de menys de 50 persones treballadores ubicades a poblacions del Vallès Occidental.

L’eina d’autodiagnosi s’ha basat en els cinc àmbits que abasten la major part de les interaccions lingüístiques al si d’una empresa:

  • els clients,
  • els proveïdors,
  • la comunicació interna,
  • la gestió interna i la comunicació externa.

De les empreses participants el 46% pertanyen al sector serveis, el 45% al sector industrial i un 9% a la construcció.

Per grandària, el percentatge d’empreses més gran recau en empreses de 6 a 20 persones treballadores (49%), seguida d’empreses d’1 a 5 persones treballadores (35%). En el 53% dels casos, les empreses afirmen tenir clients no només de Catalunya, i crida l’atenció que aquestes mantinguin un ús per sobre del 90% del català entre els seus clients de Catalunya (57%) i que sigui més alt que no pas entre les empreses amb clients només de Catalunya (39%).

Entre les conclusions, l'informe projecta que:

- En quant a la comunicació externa, tres de cada cinc empreses utilitzen el català a les xarxes socials i dos terços l’empren en els seus materials comercials.

- Que en el 46% de les empreses consultades, l’ús del català en l’etiquetatge, les instruccions, els manuals d’ús, les garanties i embalatges dels productes de l’empresa és inferior al 25% de les comunicacions.

- L’ús del català en documentació financera i etiquetatge és significativament més baix que no pas en les comunicacions interpersonals.

SERVEIS RELACIONATS: