¿Quienes Somos?

Gremi d’Instal·ladors de Terrassa i Comarca

GREINTEC, Gremi d’Instal·ladors de Terrassa i Comarca, és el nom comercial que des de l’any 2003 fa servir l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Gas, Sanejament i Afins de Terrassa i Comarca, constituïda l’any 1977.

GREINTEC és un dels gremis que formen part de la patronal Cecot i neix davant la necessitat de constituir una associació professional per a donar suport a les empreses instal·ladores per tal d’evitar l’intrusisme i negociar amb els organismes oficials.

Una de les tasques més importants que porta a terme el Gremi és la renovació i adequació dels serveis oferts a l’agremiat a les seves necessitats actuals, així com l’augment del nostre valor social.

A més dels objectius associatius, GREINTEC posa a la disposició dels seus associats una sèrie de serveis que són els següents:

 • Intercessió amb Indústria i amb les companyies: Reunions amb les companyies de gas, d’aigua i d’electricitat i contacte directe amb Indústria per resoldre qüestions d'interès per als Associats.
 • Formació Professional: Organització de cursos subvencionats, privats i reciclatges diversos a mida, d'electricitat, fontaneria, gas, calefacció-climatització, energia solar tèrmica i fotovoltaica, domòtica, telecomunicacions, etc. així com cursos d’informàtica, de comptabilitat, d’idiomes, etc, i gestió de cursos bonificats.
 • Assegurança de responsabilitat civil específica i econòmica per als associats.
 • Certificació digital i REA. Tramitació de la signatura digital (electrònica) i del REA (Registre d’Empreses Acreditades).
 • Targeta Professional de la Construcció. Tramitació de la TPC (Targeta Professional de la Construcció).
 • Tramitació de la documentació a Indústria. Tramitació, seguiment i control dels registres específics d’Indústria, carnet/certificats de capacitació professional, certificats diversos, inspeccions documentals, etc.
 • Tramitació de la legalització de les instal·lacions.
 • Tramitació de l’adhesió a l’Oferta Pública de Gas Natural. Gestió de la documentació per a l’adhesió a l’Oferta Pública de Gas Natural (altes, renovacions...).
 • Gestió de les altes de Gas Natural. Interlocució amb els gestors de Gas Natural, tramitació i seguiment de la documentació de les altes de gas.
 • Assessorament. Assessorament tècnic sobre normatives, per a totes les activitats.
 • Venda de llibres, impresos i programes informàtics necessaris per al desenvolupament de les activitats.
 • Sessions informatives. Organització de sessions informatives sobre les diferents activitats del nostre sector, amb prestigiosos proveïdors, companyies i/o Indústria.
 • Revista. Enviament gratuït de l’editorial del Gremi. Una revista tècnica per als instal·ladors.
 • Pàgina web. Actualització de la part privada de la pàgina web amb normativa actual, canvis importants de les normatives, notícies rellevants, entre d’altres.
 • Carnet gremial. Carnet per identificar-se com a soci de GREINTEC.
 • Targeta de mobilitat. Per facilitar el pagament de la zona blava de Terrassa.
 • Cessió de despatx. El gremi posa a la vostra disposició un despatx a les instal·lacions de Cecot, per poder-vos reunir amb els vostres clients o proveïdors.
 • Acords i convenis. Acords i convenis amb diversos proveïdors, amb descomptes especials per als agremiats.
 • Difusió Publicitària: Campanyes publicitàries als consumidors sobre els professionals autoritzats a manipular les instal·lacions mitjançant telèfon, premsa i pàgina web
 • Activitats lúdiques i actes socials.
 • Organització festa de la Candelera, patrona del nostre Gremi. Esmorzar gratuït per a tots els socis, així com d’altres activitats, segons el programa del dia.
 • Loteria Nadal. Obsequi d’una participació anual per soci.
 • Excursió. Organització d’una excursió anual d’interès cultural.
 • Viatge. Organització d’un viatge anual, per Europa.

Web del Gremi d’Instal·ladors de Terrassa i Comarca