Cecot Home

Són les fires internacionals un instrument útil per la internacionalització?

Informació

 

Com escollir-les, preparar-les i treure’n el màxim rendiment?

Les fires resulten cares per l’empresa, però poden ser efectives si les afrontem adequadament. 

En aquesta sessió digital t'expliquem:

- Fer la tria de la fira més adequada
- Planificar les diferents etapes per a la participació
- Tenir una comunicació prèvia més efectiva
- Saber quins són els errors més habituals d’un expositor
- Els recursos humans de la fira, perfil i organització interna
- Atenció dels visitants
- Després de la fira: com treure’n el màxim profit