Cecot Home

SESSIÓ DIGITAL | Els valors de referència i la seva repercussió fiscal

Informació

 

Una novetat important introduïda per la Llei contra el frau fiscal en tant que afecta els impostos patrimonials (IP, ISD i ITP i AJD) és la introducció en aquests impostos del valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari.

Durant la sessió aprofundirem en els aspectes i conseqüències fiscals que tindrà per als diferents impostos i tributs; també s'analitzaran les qüestions més controvertides que es deriven de la seva aplicació.