Actualidad

Us interessa acollir alumnat en pràctiques al vostre centre?

L'Escola Vilamanyà i l'IES Terrassa estan cercant centres i salons que puguin acollir alumnes en pràctiques del cicle professional d'imatge personal.

Si teniu interès a acollir alumnes cal que us poseu en contacte amb la secretària del Gremi, al correu electrònic gpic@cecot.org

Aprofitem per recordar-vos alguns aspectes sobre les pràctiques en empresa:

 

  • Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l'alumnat de programes de formació i inserció (PFI), Formació Professional Inicial i Formació per a l'ocupació, en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa.
  • Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments.
  • Les pràctiques són gratuïtes. Hi ha empreses que paguen el transport de l'alumnat i d'altres que al finalitzar el període de pràctiques els donen una gratificació econòmica, però això depèn de cada empresa.
  • La durada de la formació en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l'ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l'activitat en el centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 hores setmanals si es fan de manera intensiva.
  • L'horari de pràctiques com els dies de la setmana en què es realitzaran i el pla de treball es pacten amb l'escola i l'alumne/a i es signa un conveni de col·laboració entre les tres parts. Conveni que no implica relació laboral amb l'alumne/a (excepte amb la formació dual).
  • És un document, subscrit amb model oficial, entre l'escola i l'empresa, a fi que l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació al centre educatiu.