Actualidad

Situació del treball autònom a Catalunya 2019

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha elaborat l'informe anual on descriu l'evolució del treball autònom a Catalunya l'any 2019. 

L'informe s'estructura en els apartats següents:

  • Introducció
  • Descripció de l'evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l'anàlisi de l'Enquesta de població activa i de les dades de la Seguretat Social.
  • Anàlisi comparativa de la situació del treball autònom a Catalunya i la d'altres països europeus
  • Anàlisi de les dades relatives a la protecció social del treball autònom.
  • Mesures destinades al foment i consolidació de la protecció del treball autònom.
  • Novetats normatives
  • Consideracions i recomanacions consensuades a partir de l'anàlisi i el debat dels apartats precedents i que es dirigeixen al Govern de la Generalitat amb l'objectiu d'assessorar-lo en l'elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.

Podeu accedir a l'estudi aquí