Actualidad

Últim dia per tramitar la prestació per cessament d'activitat i cobrar el mes sencer

Els treballadors autònoms que tinguin previst sol·licitar la pròrroga de la prestació Ordinària Extraordinària pel cessament d'activitat, POECATA, que es regula a la Disposició Addicional Quart del Reial Decret 30/2020, tenen fins avui per tramitar l'ajuda i cobrar la prestació del mes d'octubre de forma íntegra. Si l'ajuda es demana el dia 15 d'octubre o posteriors, la cobrarà des del dia següent de la sol·licitud.

En les altres dues modalitats previstes al Reial Decret 30/2020 que poden acollir-se els treballadors autònoms tenen fins demà dia 15 inclòs per tramitar la sol·licitud i cobrar íntegrament el mes d'octubre. Tant en el cas que sol·liciti la prestació extraordinària per tancament sobrevingut o perquè les seves cotitzacions hagin quedat fora de les altres ajudes, com la prestació pels treballadors de temporada.
PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER TANCAMENT SOBREVINGUT DEL NEGOCI.

Els treballadors per compte propi que es vegin obligats a suspendre la seva activitat econòmica a partir de l'1 d'octubre (tancament del negoci) com a conseqüència de les mesures de prevenció per la COVID-19, podran rebre una prestació extraordinària. En aquest cas, el treballador haurà de presentar la sol·licitud els primers quinze dies següents a l'entrada en vigor de les mesures restrictives per rebre la prestació des del primer dia de l'entrada en vigor d'aquestes mesures.