Actualidad

Incidència de la Covid-19 sobre el treball autònom

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha elaborat, de forma excepcional, un segon informe sobre el treball autònom al 2019, centrat en els efectes de la pandèmia COVID-19 sobre el treball autònom. 

En concret, s'analitzen les darreres dades d'afiliació al RETA i d'ocupació estimada per l'EPA, així com les mesures de suport i consolidació dirigides al treball autònom.

A partir de l'anàlisi i el debat d'aquesta informació, i sobre la base de la diagnosi formulada, s'ha consensuat un conjunt de consideracions i recomanacions que clouen l'informe.

Podeu consultar l'informe aquí