Vestíbul

Els magatzems terrassencs han constituït una tipologia d'edificis que ha destacat sempre a Terrassa per la seva qualitat i l'originalitat de la seva arquitectura. El vestíbul del Magatzem Pasqual Sala reflecteix la sumptuositat que va caracteritzar els magatzems construïts a la segona meitat del segle XIX.

L'edifici té un cos frontal amb una alçada de dos pisos amb dues obertures a banda i banda d'una gran portalada central coberta amb arc de mig punt. Aquesta gran porta que abraça els dos pisos de l'edificació sobrepassa el nivell de la cornisa, reblada per un frontó adintellat a dues alçades amb un rosetó al centre. La integració entre aquest accés i l'interior de l'edifici està resolta a través d'un gran vestíbul que ocupa també tota l'alçada de l'edifici, cobert amb una volta de mig punt amb petits cassetons ornamentals. 

Presideix el vestíbul un relleu del déu Mercuri, que a la mitologia romana era el missatger dels déus i protector del comerç. El relleu inclou elements com edificis i xemeneies que representen la indústria, l'escut de Catalunya i una bandera amb el nom de Terrassa.