Notes de Premsa

El Gremi Tèxtil cerca atraure les vocacions professionals del jovent cap a un sector de futur com el tèxtil en el marc de la fira Terrassa Tria Futur

Núria Aurell: “el tèxtil no es limita a la moda, que és el més conegut, hi ha un ventall molt gran d’activitats que comporta investigació, recerca i innovació com ho pot ser l’àmbit dels materials tèxtils avançats. Des de la fira hem organitzat xerrades per animar el jovent a que s’interessi a cursar formació ja sigui universitària com de cicles formatius relacionada amb el nostre sector”.
  • La d’aquest any és la tercera edició de la Fira Tria Futur que promou l’Ajuntament de Terrassa amb participació activa de l’Institut Industrial de Terrassa-Gremi Tèxtil. 
  • Aurell: “com en molts d’altres, el nostre sector està patint una manca de professionals qualificats i d’especialistes que ja avui comença a ser un problema per les empreses i que si no actuem veurem agreujat amb el temps. D’aquí la importància de treballar ja per animar les noves generacions a interessar-se també pels oficis vinculats als processos productius com ara mecànics, teixidors, nuadors, entre altres”. 

 

Terrassa, 7 de març de 2024. L’Institut Industrial de Terrassa-Gremi Tèxtil ha participat activament i per tercer any consecutiu a la fira Terrassa Tria Futur que impulsa el consistori per oferir a la ciutadania, i en especial a l'alumnat de 16 anys o més, un espai d'orientació formativa i professional per ajudar les persones a triar entre les seves opcions de futur. La fira conté una mostra d’ensenyament per a alumnat que està acabant l’ESO.  

“És per això que des del Gremi Tèxtil creiem oportú presentar a aquest alumnat les possibilitats laborals i professionals que els brinda un sector com el tèxtil i també pretenem trencar amb l’estereotip que el tèxtil només és moda”, explica Núria Aurell, vicepresidenta del Gremi qui afegeix que “enguany hem organitzat xerrades per als alumnes i assistents amb l’objectiu de donar a conèixer tot l’àmbit de treball relacionat amb els materials tèxtils avançats, on entren camps d’estudi com la innovació, la investigació i el desenvolupament de nous teixits i aplicacions, així com de la vessant relacionada amb la sostenibilitat”.  

Amb aquestes ponències el Gremi Tèxtil pretén atraure les vocacions professionals del jovent cap a un sector que consideren de futur. “Estem intentant arribar directament des de les empreses del sector al jovent per mostrar-los que la imatge que puguin tenir d’un tèxtil relacionat amb la revolució industrial no té res a veure amb les empreses a dia d’avui”, explica Aurell, “i que hi ha feina en el sector, i també hi ha formació reglada tant en l’àmbit universitari amb enginyeries com en la formació professional mitjançant cicles, amb programes estables i consolidats. Només ens falta animar als joves a que s’interessin per cursar aquestes formacions perquè feina no els faltarà”.  De fet, “a dia d’avui les empreses ja patim manca de perfils tècnics professionals, sobre tot a l’àmbit de la producció. Si bé és cert que ens calen persones per al desenvolupament de nous materials, actualment la demanda de figures tècniques, d’especialistes en oficis com mecànics, teixidors o nuadors és més acusada entre les nostres empreses i son perfils clau per al desenvolupament d’aquests nous dissenys i materials es duguin a terme i que acabin convertits en productes industrials, reals i al mercat”.  

Com en les darreres edicions, el Gremi Tèxtil ha muntat un estant des d’on poder mostrar i fer visible els processos industrials i els usos i aplicacions del sector.  

“És una tasca lenta, aquesta d’aixecar vocacions entre els joves, que no cobreix les mancances de personal qualificat que tenen a dia d’avui les empreses del sector”, afirma Núria Aurell, “tanmateix, com a Gremi entenem que és una acció que hem de continuar impulsant així com cercar el màxim de complicitats entre els centres d’orientació laboral, les administracions i la ciutadania per tal d’ajudar a la continuïtat de les empreses al territori, ja que acaba tenint un impacte positiu global sobre la nostra societat”.