Notes de Premsa

Els Tallers Autoritzats Iveco celebren la seva Assemblea anual a Sevilla

L'associació ha presentat nous serveis com el d'assessorament tècnic pericial en cas de sinistre, assessorament a clients dels tallers sobre la reclamació de lucre cessant en cas de sinistres o l'assessorament sobre els lubrificants més adequats en funció de la tipologia de taller i dels vehicles dels seus clients.

El passat divendres 15 de juny, ANTAI, associació nacional associada a la patronal Cecot, va celebrar a Sevilla la seva Assemblea anual. L'Assemblea es va iniciar amb la presentació d'un exhaustiu resum de les activitats dutes a terme durant l'últim exercici, lliurant als associats un memoràndum amb els detalls corresponents. Seguidament, es va dur a terme l'aprovació dels comptes del 2017.

També s'ha presentat el pla d'actuació per aquest any on es destaca, principalment, els nous serveis que engegarà en breu. 
Sobre aquests últims des de l'Associació i amb la col·laboració d'I-sinistres, s'ha engegat el servei d'assessorament tècnic pericial en cas de sinistre, mitjançant el qual els tallers associats reben assessorament, de manera totalment gratuïta, en cas de sinistre o reclamació d'un client, també poden obtenir informes tècnics pericials, o assessorar als seus clients sobre la reclamació de lucre cessant en cas de sinistre; aquest servei també contempla la gestió de cobrament de les reparacions quan intervingui una asseguradora. 
Durant l'Assemblea també s'ha presentat l'acord de col·laboració entre ANTAI i la companyia GALP, mitjançant el qual, els tallers de la xarxa rebran assessorament sobre els lubrificants més adequats, en funció de la tipologia de taller i dels vehicles dels seus clients. 
Aquestes presentacions han despertat molt interès, ja que els assistents han conegut de primera mà noves tendències que poden millorar la competitivitat dels seus tallers. 
La valoració per part dels assistents ha estat molt positiva, ja que la trobada ha permès recollir les inquietuds dels associats i establir una agenda de qüestions que afecten als tallers autoritzats d'una manera molt directa. També s'ha tingut ocasió de compartir aquestes qüestions d'una manera més distesa, durant les activitats lúdiques que ha previst l'Associació amb la col·laboració de GALP, que han consistit en una competició de karts en el Karting Indoor Sevilla, així com un sopar relacional en el restaurant Abats Triana. 
Descarregueu aquí les imatges relacionades.

Sobre ANTAI:
ANTAI té per objectiu defensar els interessos de les empreses que formen part de la xarxa de Tallers Autoritzats IVECO. Actualment forma part de la patronal Cecot, a través d'aquesta última ofereix serveis d'assessorament empresarial, formació transversal, foment de l'activitat comercial i avantatges econòmics als seus socis.