Notes de Premsa

La Cecot anticipa una relació de conseqüències fiscals per a empreses i persones fruït de les mesures COVID-19

Panés: “ens hem centrat en l’IRPF i en l’impost de societats i, més enllà dels efectes a nivell fiscal relacionats amb ERTOs que són més coneguts, també incidim en altres aspectes com les pèrdues generades pels deterioraments d’actius durant la COVID-19 o la recuperació del pagament a compte en excés del primer trimestre".
  • El Club Cecot Financer & Fiscal ha traslladat al Govern i als diferents grups parlamentaris un document que recull dubtes i aporta suggeriments per reduir les conseqüències fiscals que les mesures preses per pal·liar els efectes de la pandèmia tindran per les empreses i persones en el pròxim exercici. 

Davant l'imminent període de tancament fiscal i comptable d'enguany per part de les empreses, el Club Cecot Financer Fiscal ha analitzat les conseqüències tributàries que tindran determinades mesures que s'han pres, durant aquest exercici 2020, per a intentar pal·liar els efectes de la COVID-19.

Algunes de les conseqüències plantegen dubtes sobre la seva aplicació i, des del Club Cecot Financer & Fiscal s'ha instat al Ministeri d'Economia i a l'Agència Tributària al fet que aclareixin els seus efectes. També es donen casuístiques en les quals el Club Cecot FF considera que es produeixen efectes nocius en relació amb la tributació i que haurien de merèixer algun ajust normatiu per a evitar efectes perjudicials per a les empreses i per a les persones.

Amb aquesta finalitat, el president del Club Cecot Financer Fiscal, Xavier Panés, ha remès al Govern i als diferents grups parlamentaris un document que recull els dubtes sorgits i que aporta suggeriments per a minimitzar l'impacte fiscal en unes empreses i ciutadans que s'han vist obligats a parar l'activitat o que han vist reduïda, considerablement, la seva facturació o ingressos.

En aquest moment, tal com està elaborada la normativa fiscal i comptable, les empreses i persones contribuents hauran de preveure, en la renda del 2020, situacions com per exemple aquestes que detallem i que estan integrades en el document elaborat pel Club Cecot FF:

  • Per a les persones treballadores que hagin estat o continuen estant en ERTO, fins i tot sense arribar al mínim d'ingressos que obligaria a fer la declaració de l'IRPF, es veuran obligades a presentar la declaració per comptar amb dos pagadors, l'empresa i el SEPE. “Passar a tenir l'obligació de fer la declaració i haver de pagar impostos perquè a més el SEPE no ha retingut en origen, serà considerat una injustícia tributària difícil de digerir tenint en compte el context”, confirma Panés.
  • En el cas dels autònoms amb les ajudes per cessament d'activitat o ajudes a la cotització, es donarà una casuística similar en el moment de la tributació. Malgrat haver hagut de tancar els seus negocis i continuar mantenint les despeses d'estructura, aquest rendiment haurà de tributar en la renda de 2020. “Cal tenir en compte que una àmplia part del col·lectiu cotitza per la base mínima pel que la prestació ha estat molt precària en relació amb la situació vívida”.
  • Per als autònoms en règim de mòduls, durant els mesos de confinament es va modificar la legislació perquè a l'efecte dels pagaments fraccionats no es tinguessin en compte aquests dies. Aquesta situació genera dos dubtes a l'hora de plantejar la tributació. D'una banda, si en tornar a estar en estat d'alarma s'han d'ometre aquests dies en calcular els pagaments fraccionats fins i tot no havent estat confinats i, d'altra banda, no és clar com afecta el càlcul del rendiment anual pel qual s'haurà de tributar en l'IRPF. La incertesa és important.
  • En el cas de persones que tinguin deduccions sobre IRPF com puguin ser el cas de les deduccions per maternitat, família nombrosa o persona amb discapacitat al càrrec, aquestes persones reben la deducció per la seva condició d'actiu o ocupat. Si aquestes persones estan en ERTE es produeix una situació de desocupació que afecta directament les deduccions.
  • El mecanisme de pagaments a compte ha generat moltes situacions d'empreses que degueren fer efectiu un pagament a compte en el primer trimestre (abril 2020), quan en realitat la resta de l'any han sofert unes pèrdues que tindran com a conseqüència unes bases imposables negatives. En aquests casos, el procediment habitual suposa per a les societats recuperar aquests pagaments a compte a principis del 2022.
  • Les deterioracions d'actius no són deduïbles com a tals, en alguns casos fins a la seva materialització. És obvi que a conseqüència del COVID-19 s'han produït deterioracions extraordinàries (existències, saldos a cobrar, etc.) que suposen pèrdues importants per a les empreses que haurien de ser reconeguts.

“Esperem que tant l'Agència Tributària com el Govern tinguin en compte les conseqüències d'aquestes casuístiques i puguin actuar en conseqüència”, confia Panés, “des del Club Cecot Financer Fiscal hem elevat unes problemàtiques fruit del contacte directe i diari amb les empreses a Govern, a grups parlamentaris perquè puguin ser conscients dels efectes a mitjà termini i als mitjans de comunicació per a informar públicament i que la ciutadania sigui conscient de les repercussions en la seva gestió tributària i puguin preveure situacions particulars”.

SERVEIS RELACIONATS: