Notes de Premsa

Cecot Comerç mostra el seu desacord amb el recurs del Govern per suspendre la Llei de Comerç, Serveis i Fires aprovada pel Parlament de Catalunya

El Consell de Ministres de divendres va provar un acord perquè el president del Govern interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra determinats articles de la Llei 18/2017 de l’1 d’agost, de Comerç, Serveis i Fires.

El sector del comerç representat per la Cecot va validar com a positiu el marc legislatiu català ja que permetia noves fórmules de comerç i nous models comercials que suposen, per als comerciants, competir en igualtat d’oportunitats.

 

El Consell de Ministres va aprovar divendres un Acord per proposar la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra diferents articles i disposició transitòria primera de la Llei catalana de Comerç, Serveis i Fires, aprovada pel Parlament de Catalunya l'1 d'agost de 2017.

Segons l’executiu central, determinats articles impugnats vulneren l'ordre constitucional en els aspectes relacionats amb els horaris comercials i l'ordenació del comerç interior. En matèria de comerç interior, el Govern considera que la Llei catalana resulta controvertida en vulnerar la Llei d'Horaris Comercials i, d'altra banda, per incomplir la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista en matèria de promocions comercials.

Cecot Comerç va participar activament durant la fase d’elaboració del projecte de Llei del Comerç aportant propostes i mesures recollides de la mateixa base associativa, i considera que el text definitiu aprovat pel Parlament de Catalunya el mes d’agost, s’adapta al model comercial català facilitant i dinamitzant l’activitat del sector. Davant l’Acord de divendres, Cecot Comerç expressa el seu total desacord en frenar el desenvolupament de mesures que, sense arribar a la liberalització total, permeten noves fórmules de comerç i nous models comercials que facilitarien competir als comerciants en igualtat d’oportunitats.

La proposta catalana permet oferir descomptes fora de temporada i ampliar els horaris comercials passant de 72 a 75 hores setmanals. Una altra mesura que els comerciants van veure positivament, era el fet que els establiments haguessin de tancar com a molt tard a les 21h durant els mesos d’octubre a maig, mentre que de juny a setembre l’horari de tancament es pogués allargar fins a les 22h. Aquesta mesura va ser molt ben rebuda en el seu dia ja que permetia avançar cap a la reforma horària i, per tant, millorar la conciliació de la vida laboral i personal, a més d’apropar-nos als horaris de països europeus.

Cecot Comerç considera que les novetats que incorporava la Llei de comerç pel que fa a la liberalització dels períodes de rebaixes i l’ampliació horària permetien que les empreses de comerç poguessin adaptar les seves promocions als períodes estacionals de major interès comercial, tenint en compte els hàbits de compra dels seus clients, així com la ubicació de l’establiment. El sector del comerç de la patronal afirma que el redactat de la Llei del comerç ampliava el concepte de municipi turístic, facilitant als municipis amb molta afluència de visitants d’un dia que poguessin obrir els festius contribuint a l’adaptació de les empreses de comerç al seu entorn, sobretot per aquells establiments ubicats a zones amb gran afluència turística.

Amb la decisió de divendres, moltes d’aquestes mesures quedaran sense efecte tot i l’acord i aprovació per part del Parlament de Catalunya.  

La Cecot és una organització empresarial multisectorial catalana que actualment té associats 2.000 establiments comercials.