La Cecot comparteix les reivindicacions del 8 de març però no avala la vaga general com un instrument efectiu per assolir-les.

La patronal catalana entén l’objectiu d’assolir el màxim de repercussió pública sobre les reivindicacions sindicals i d’altres col·lectius socials però no creu que alterar o aturar l’activitat econòmica en moments com l’actual solventi la situació, ni beneficiï a ningú.
  • La Cecot és una organització que defensa i treballa per la igualtat professional de les persones, i la igualtat de gèneres forma part dels seus valors. Considera que la cronificació de l’atur femení i el baix resultat de les polítiques d’igualtat de gènere impulsades fins el moment, suposen una rèmora i un desaprofitament de talent que no ens podem permetre.

 

  • Tot i la regulació existent en matèria d’igualtat salarial a nivell estatal, europeu i internacional, la societat no ha evolucionat al mateix ritme. Hi ha factors socials i culturals que encara impacten negativament en l’assoliment d’aquesta igualtat salarial.

 

Davant la convocatòria de vaga general el pròxim 8 de març, convocada per diferents sindicats i, sense entrar a valorar les reivindicacions que la motiven, des de la Cecot es creu que la cronificació de l’atur femení i el baix resultat de les polítiques d’igualtat de gènere impulsades fins el moment, suposen una rèmora i un desaprofitament de talent que no ens podem permetre com a societat.

Cal dir que la legislació en matèria d’igualtat salarial és extensa i regula amb molta concreció la base per aquesta igualtat, tant a nivell estatal, europeu, com internacional. La legislació ha avançat amb més celeritat que la mateixa societat, ja que, tot i la regulació existent es continuen produint factors com ara el fet que les dones ocupin més llocs de treball en sectors menys valorats on, per tradició o perquè continuen predominant els estereotips femenins, els homes no hi han entrat, com ara el dels serveis de neteja, serveis domèstics, serveis administratius o els relacionats amb l’educació. Un altre factor és l’escassa presència de dones en llocs de direcció, que implica que no tinguin accés a les retribucions corresponents que solen ser més elevades en el mercat de treball. I un tercer factor social que afecta a la desigualtat salarial és el fet de la conciliació de la vida familiar i laboral: continua sent més freqüent entre les dones renunciar a la seva carrera professional per cura de fills o familiars. Tots aquests factors impacten en els salaris de les dones i en el seu desenvolupament professional.  

La Cecot comparteix i assumeix amb els sindicats aquest rebuig, que entén que ha de ser un rebuig de tota la societat, a la desigualtat i discriminació que pateixen les dones i el rebuig a la violència masclista. Tanmateix, la patronal catalana no creu que una vaga general sigui un instrument òptim i efectiu per aportar solucions reals, ni tan sols ajudarà a resoldre les situacions de desigualtat i de discriminació. I després del 8 de març caldrà continuar treballant conjuntament amb tots els altres agents socials per aportar les seves propostes fruit del diàleg social.

La Cecot entén l’impacte i la repercussió pública que cerquen els sindicats i altres col·lectius de la societat per donar visibilitat a unes reivindicacions que, com ja s’ha dit, són legítimes i que l’entitat coincideix amb que s’han d’acabar assolint com a reptes socials que són, però hi ha altres tipus de mobilitzacions o accions socials, com alternativa a una vaga general, que es poden desenvolupar sense impactar sobre l’activitat econòmica i empresarial que intenta estabilitzar-se després d’un període marcat per la incertesa política.

Com a patronal, la Cecot considera que té el deure i l’obligació de donar suport a les empreses i autònoms que representa i, per tant, igual que per les vagues generals convocades amb anterioritat, s’ha preparat un dispositiu informatiu a empreses i a mitjans de comunicació. Durant tot el dijous 8 de març, l’entitat mantindrà un servei d’atenció a l’associat i d’informació per tal de conèixer l’abast de la convocatòria i les incidències que les empreses puguin trobar-se en el desenvolupament de la seva activitat.