La Cecot i socis europeus del PROACTsme es troben a Lituània per intercanviar coneixements sobre recollida, ús i gestió de dades en favor de ciutadans i empreses

Laura Sallent: “hem pogut comprovar que a Lituània el govern posseeix totes les dades dels ciutadans de manera centralitzada, la qual cosa que els permet reduir molt la burocràcia i fer gairebé tots els tràmits de manera digital”.
  • Lituània s’ha proposat el repte al 2030 de que tots els tràmits puguin fer-se de manera virtual, sense necessitat d’ús de paper.   
  • L’Interreg ProactSME fomenta l’intercanvi de coneixements entre països europeus i, en aquesta visita a Vilnius, els participants han conegut les millors pràctiques lituanes en relació a la gestió i explotació de les dades en favor dels ciutadans i les empreses del país.  

 

Lituània,17 de maig de 2024. La Cecot ha participat en la visita d’estudi a Vilnius, en el marc del projecte Interreg Europe PROACTsme. Els membres del projecte es van trobar els dies 14 i 15 de maig amb l'objectiu de consolidar l'intercanvi de coneixements del projecte PROACTsme, així com conèixer les millors pràctiques lituanes en relació a la gestió i explotació de les dades en favor dels ciutadans i les empreses del país.  

Les activitats del dia 14 de maig es van iniciar de la mà de Mantas Vilys, director del Lithuanian Innovation Center, qui va donar la benvinguda a tots els assistents, provinents de 5 regions europees diferents: Catalunya, Mazovia (Polònia), Macedònia (Grècia), Limerick (Irlanda) i Vilnius (Lituània). Acte seguit es va obrir un torn de presentacions per part de cada membre del consorci, amb la finalitat d’intercanviar informació sobre l’ús de la informació estadística relativa a les empreses per millorar la interacció entre el sector públic i les pimes. Cada membre del consorci va poder explicar quina és la situació a cada regió, així com la seva contribució a la recollida d’informació empresarial i el tractament de la mateixa.  

En el cas de la Cecot, com a representant de Catalunya, la directora del servei de HelpEmpresa, Laura Sallent, va presentar la contribució de l’entitat a la recollida d’informació de les pimes catalanes i quin és l’ús que es dona a la informació recollida. Gràcies al servei de HelpEmpresa, les empreses que desitgen ser diagnosticades sobre la salut empresarial del seu negoci, així com rebre assessorament especialitzat per consolidar-lo i créixer, reestructurar-lo o bé tancar-lo de manera honesta i ordenada, proveeixen dades que són tractades per Cecot amb la màxima confidencialitat. Aquestes dades serveixen per analitzar a fons l’estat de l’empresa i ajudar a la persona empresària a poder millorar la situació, a través de serveis d’assessorament i consultoria especialitzats.  

Al llarg del primer dia de la jornada de treball. de la mà de Luca Tangi i Stefanos Kotoglou, del Centre de Recerca de la Comissió Europea, els participants van conèixer quina és la perspectiva europea en relació a l’estudi sobre Intel·ligència Artificial per la interoperabilitat en el sector públic europeu, i com el programa PROACTsme pot ser beneficiós per l’observatori Tech Watch del sector públic.  

Al dia següent, el dimecres 15 de maig, va tenir lloc la presentació de la Universitat de Limerick sobre l’avenç en el desenvolupament d’una eina que permeti la detecció de la insolvència de manera precoç, fent ús d’informació de les empreses. Aquesta eina ha de poder permetre avisar a les pimes respecte una situació crítica en la que es puguin trobar en un futur immediat, i ha de servir per actuar de manera preventiva abans de que la situació empitjori. Aquesta presentació va anar seguida d’un debat entre tots els membres del consorci respecte com es pot incorporar la intel·ligència artificial en el dia  a dia de les organitzacions públiques i com això pot ser d’utilitat per als ciutadans i pimes.  

La sessió de treball a Lituània va concloure amb la visita a dues entitats pioneres en l’ús de les dades a nivell públic: l’Ajuntament de Vilnius i  el Registre Central Nacional. A l’Ajuntament de Vilnius es van presentar algunes de les iniciatives en innovació que s’havien aplicat, i com l’ús de dades i eines d’intel·ligència artificial estaven ajudant a la millora de la gestió de la ciutat, polítiques públiques i interacció amb la ciutadania. En la segona visita al Registre Central Nacional els participants van poder comprovar com el govern posseeix totes les dades dels ciutadans de manera centralitzada, cosa que permet reduir molt la burocràcia i fer gairebé tots els tràmits de manera digital. De fet Lituània s’ha proposat el repte al 2030 de que tots els tràmits puguin fer-se de manera virtual, sense necessitat d’ús de paper.  

Des del punt de vista dels assistents, el resultat de la visita ha estat molt satisfactori i ha servit per continuar avançant cap a la coneixença de diferents estats d’implementació de serveis proactius arreu d’Europa. Aquesta de Lituània ha estat la tercera de les visites d’intercanvi dels integrants del consorci qui ja s’havien reunit a Thessaloniki al novembre de 2023 i a Varsòvia al febrer de 2024. La propera trobada es realitzarà a Noruega i està prevista per al mes de juny d’aquest any.

 

Sobre ProactSME

La Cecot participa al projecte ProactSME, co-finançat pels fons Interreg de la Unió Europea. Aquest projecte està dissenyat amb l'objectiu que diferents regions europees treballin conjuntament per copsar quins són els serveis que, de manera proactiva, les institucions públiques poden oferir a les pimes i com fer-los arribar, sense necessitat que les persones empresàries hagin de requerir-los en primera instància.  

La pandèmia de la COVID-19 ha demostrat la importància crucial de garantir la resposta dels serveis públics a la crisi per poder acompanyar les repercussions socioeconòmiques. PROACTsme treballa amb aquest objectiu, posant el focus en serveis més intel·ligents i digitalitzats per a les pimes. Es presta especial atenció al desenvolupament i la prestació de serveis públics electrònics personalitzats i proactius per tal de reduir els tràmits burocràtics de l'entorn empresarial. A més, s'anticipa a les necessitats de polítiques i serveis, i això significa construir un sector privat més resilient i competitiu a les diferents regions.  

L'adopció de dades i anàlisis en la política i la intervenció empresarial és d'especial importància per tal d’avançar cap a la prestació de serveis personalitzats i proactius per a les empreses, tot i que no és fàcil per al sector públic. La transició a les noves tecnologies, les noves maneres de treballar i una nova cultura basada en les dades es troben entre els principals reptes. En aquest sentit, PROACTsme facilita l'intercanvi d'experiències, coneixements i bones pràctiques en l'ús de l'anàlisi de dades i la intel·ligència artificial (IA) per a serveis personalitzats i proactius i una interacció reduïda empresa-govern, així com la creació d'intel·ligència empresarial i seguiment de la política de PIMES, necessitats de servei en un entorn canviant, creant alhora un entorn més propici per a les empreses.  

Facilitar l'intercanvi de coneixements ajudarà a construir capacitat i permetrà que els territoris participants - Catalunya, amb la Generalitat de Catalunya al capdavant del projecte, Macedònia Central (Grècia), Mazovia (Polònia), Møreog Romsdal (Noruega) i Lituània - aprenguin els uns dels altres, aprofitant així les tecnologies, mètodes i solucions que es desenvolupen i apliquen en altres llocs. L'aplicació de pràctiques identificades sobre governança de dades s'inspirarà encara més pel soci assessor, la Universitat de Limerick (Irlanda). En aquest sentit, PROACTsme impulsarà canvis en qüestions polítiques regionals i nacionals que poden ajudar a accelerar el progrés en l'ambiciós camí cap a l'assoliment dels objectius de la dècada digital de la UE.

  

Participació de la Cecot

Des del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Patronal Cecot es participa activament en aquest projecte, essent l’única entitat privada participant. 

La Cecot ha estat convidada a participar pel seu alt grau de coneixement de la situació i les necessitats de les pimes a Catalunya, i perquè des de 2021 treballa desenvolupant el servei HelpEmpresa, un servei basat en la metodologia de la xarxa Early Warning Europe (EWE), de la que n’és membre fundador que es centra en oferir un diagnòstic sobre la situació de qualsevol empresa que s’adreci al servei, a través de l’ús d’eines de detecció primerenca de la insolvència. Aquestes eines ajuden a conèixer en quin estat es troba l’empresa i a predir, d’avançat, si l’empresa està en risc d’insolvència. És d’especial importància aquest diagnòstic perquè, només coneixent la situació d’avançat, es poden prendre mesures per millorar la situació i evitar que desemboqui en el tancament empresarial.  

En el marc d’aquest projecte europeu PROACTsme, la patronal Cecot està compartint les seves experiències amb la resta de socis. A més, està aprenent noves maneres de poder utilitzar eines predictives, sempre amb la voluntat de poder ajudar a les persones empresàries, propietàries de negocis i petites i mitjanes empreses, a evitar la fallida, tot consolidant i dinamitzant el teixit empresarial català.  

 

Sobre el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial

Mitjançant el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial, la Cecot ofereix assessorament a les persones emprenedores i empresàries a través de les diferents àrees de treball:

  • Creació d’empreses: les persones emprenedores poden rebre assessorament i acompanyament en totes les fases de la creació de la seva empresa. A més, al ser punt PAE, també s’ocupen dels tràmits d’alta.
  • Transmissió empresarial a través del Reempresa.
  • Consolidació i creixement mitjançant l’acompanyament a les persones emprenedores i empresàries en el procés de consolidar la seva empresa i fer-la créixer, a través d’assessorament especialitzat i actuacions formatives. En els casos on l’empresa té problemes de viabilitat, s’ofereix acompanyament en el procés de reestructuració o tancament honest i ordenat mitjançant el HelpEmpresa.
  • Oficina de finançament.