La Cecot valora positivament que el Pla de Govern es prevegi per tota una legislatura

La patronal espera que el Govern posi en marxa propostes i mesures en aquells àmbits amb responsabilitat o incidència sobre el sector empresarial, i que ho faci amb certa rapidesa i amb propostes positives per l’activitat productiva.
  • La Cecot valora positivament dos dels eixos sobre els que el president Quin Torra ha anunciat que pivotarà el seu programa de govern: la cohesió social i la prosperitat econòmica.

La Cecot espera que a partir de la presentació del Pla de Govern, dimarts passat, s’iniciï un període de diàlegs, negociacions i acords pertinents per poder implementar les mesures necessàries per recuperar la plena normalitat de les institucions catalanes i impulsar mesures per recolzar el creixement econòmic.

El full de ruta de l’executiu recull una vintena d’àmbits d’actuació sota quatre eixos que són els referents a un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom; una economia pròspera “responsable i sostenible” i un nou model productiu; l’enfortiment democràtic de la societat i, el quart, “una Catalunya oberta al món”, en què s’aposta per reforçar la internacionalització.

“Ara cal que el Govern doti pressupostàriament i de forma adequada les  accions que vol desplegar”, explica Antoni Abad, president de la Cecot, “serà important veure tant el calendari de treball com l’assignació de partides per a cadascun dels eixos i conèixer, així, on es posarà l’èmfasi i la intensitat de l’acció”.

A partir d’ara, la Cecot es mantindrà atenta al desenvolupament del Pla de Govern, en especial a totes aquelles propostes en matèria de polítiques per incentivar el creixement econòmic, per reduir l’atur i polítiques de caire social; i posarà l’èmfasi en que es prioritzin polítiques econòmiques d’impuls i internacionalització de les empreses, intensificar la cooperació publicoprivada, així com en aquelles mesures d’impuls a la innovació per aquelles que encara han d’avançar en l’àmbit tecnològic. “El plantejament d’un Pla de Govern amb vistes a desenvolupar-se durant una legislatura és un factor positiu”, afirma Abad, “perquè ja et dona un horitzó de treball a mig termini on es poden plantejar i impulsar iniciatives que requereixen de cert temps d’implementació i validació de resultats. S’obre una nova etapa on esperem fer efectiva una reivindicació història del sector empresarial i és que volem ser actors proactius en l’impuls econòmic i reclamem una governança participativa en la definició de polítiques empresarials. Per resumir-ho, volem ser actors i no figurants en el desenvolupament econòmic i social del nostre país”.

En aquest sentit la Cecot insisteix en reforçar la cooperació publicoprivada com una fórmula eficient i responsable per la gestió del bé col·lectiu, i proposa, per exemple, compartir coneixement i ajudar a millorar l’expertesa dels professionals de l’administració que es responsabilitzen dels processos de compra pública. Dotant de coneixement i compartint-lo, aquests professionals poden optimitzar pressupostos i millorar l’eficiència del servei contractat a empreses del sector privat. Seguint aquesta línia, la Cecot manté la importància d’establir una aliança forta entre el sector públic, les administracions i les empreses privades del país per tal de fer sostenible el nostre model de benestar social.  “Una aliança estructurada i ben entesa ens permetria socialitzar coneixement i informació que pot donar lloc a nous models econòmics que ajudin el sector pime a competir i contrarestar els efectes de grans grups internacionals”. La Cecot considera que la cooperació i l’aliança entre el sector públic i el privat és un factor competitiu important en un moment de plena globalització on l’economia del coneixement es concentra en poques empreses i afecta greument economies més tradicionals fortament implementades al país.

Cal, doncs, posar èmfasi en la innovació i recuperar i incrementar els nivells d’inversió d’abans de la crisi. Si compartim que per incrementar el nivell salarial hem de fer evolucionar el nostre model econòmic cap a activitats que aportin valor afegit és necessari invertir en innovació i és més que necessari, per exemple, donar més capacitat de decisió als agents econòmics en la governança de, per exemple, el nou model de formació i qualificació professional. “En breu, esperem que començarà el tràmit per tirar endavant la Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya que és una llei de país i tenim l’oportunitat de construir un sistema integrat que millori la qualificació de les persones i la competitivitat de les empreses, que ens ajudi a definir un model econòmic nou i que ens acosti als marcs de la Unió Europea”, ha afirmat Abad, “per això és important una participació activa d’empreses i treballadors en la governança del model, tal i com està previst el redactat de la llei a hores d’ara ens aventurem a dir que abans de néixer ja sabem que no assolirà l’objectiu”.

El nostre país continua amb un índex d’atur molt elevat (12%) i amb àmplies capes de la societat en situació de risc d’exclusió. A més, al voltant del 50% de la població té estudis només fins a la Secundària Obligatòria i el fracàs escolar arriba al 17%. Necessitem consensuar tant el model econòmic, com el model laboral en base a la demografia i a l’ocupació, i definir-los sota criteri d’equilibri i sostenibilitat en el temps. Per continuar amb la dinàmica de creixement actual és necessari bastir una estratègia forta, coordinada i coparticipada entre administració i agents socials i econòmics, que eviti la vulnerabilitat per raons de formació i qualificació d’àmplies capes de la societat, que ajudi a gestionar amb encert els fluxos migratoris a mitjà i llarg termini i que defineixi polítiques de maternitat i conciliació adequades a les necessitats actuals.

En relació a les propostes del Pla de Govern en matèria de fiscalitat, a l’espera de poder fer una anàlisi després de conèixer els pressupostos, des de la Cecot s’insisteix en rebaixar la pressió fiscal a les empreses. “Cal reforçar un model fiscal equitatiu que passi essencialment per una lluita decidida i real contra l’economia submergida”, demana Abad, “volem equitat fiscal, no increment fiscal. I això passa per que paguem tots, no perquè paguem més”.

Finalment, la Cecot vetllarà el desenvolupament del pla de l’executiu tenint en compte també tant l’impuls i el suport a models extrajudicials en la resolució de conflictes, com la definició d’un model energètic que permeti a les empreses comptar amb una energia a preus més competitius. En el primer dels casos, la Cecot insisteix en la necessitat de canalitzar les disparitats mitjançant mecanismes extrajudicials com ho poden ser la conciliació, la mediació i l’arbitratge que, amb el consens dels operadors del sistema jurídic, poden agilitar la resolució de determinats contenciosos en l’àmbit de l’empresa, assolint processos més eficients en el temps.

I pel que fa a l’energia, hi ha un ampli consens social a favor d’un model energètic sostenible, reforçant les fonts d’energia descarbonitzades, i que, lluny de penalitzar la indústria i l’economia productiva amb preus alts, contribueixi a millorar la seva competitivitat per mantenir l’activitat. Assolir-ho passa per continuar avançant cap a un model energètic descarbonitzat, establint un període de transició que mantindria les nuclears fins poder definir un nou model de generació elèctrica.

L’aprofitament de la revolució energètica i com integrar l’àmbit de la generació d’energia en la marxa de l’economia i en les pròpies ja va ser un dels aspectes de conversa en la primera trobada institucional amb el president Torra. “Sabem que les polítiques energètiques depenen de Ministeri però tenim un petit marge on poder incidir en l’autogeneració  i en la generació d’energia en xarxa que podríem analitzar i impulsar”, va comentar el president de la Cecot després de la trobada el passat mes de juliol.

La Cecot manté la seva voluntat i predisposició a col·laborar en totes aquelles iniciatives del Pla de Govern que desenvoluparan els diferents Departaments de la Generalitat que permetin una millora de la competitivitat empresarial, el desenvolupament econòmic i que tinguin un retorn social que redundi en benefici col·lectiu.