La Cecot i l’Autcat demanen al Govern que ampliï el marge de sol·licitud d’aplaçaments tributaris

Aquest mes de juliol les empreses han de presentar l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2019, un any força beneficiós per la majoria d’empreses i que s’haurà d’abonar en un context advers per la liquiditat, com és l’actual.

Aquest  mes de juliol coincideix la presentació de les declaracions habituals amb la presentació de l’Impost sobre Societats d’un exercici, el 2019, que en molts casos ha estat beneficiós i que haurà generat quotes positives a pagar, però que arriba en un moment on la liquiditat de les empreses es veu minvada per la situació econòmica provocada per l’impacte de la COVID-19 i que els recursos disponibles cal dedicar-los de forma prioritària a mantenir viva l’activitat productiva i els llocs de treball.

Si no es pren alguna mesura que permeti, tal i com es va fer en el trimestre anterior, poder aplaçar els impostos total o parcialment, podem abocar a moltes empreses a una situació d’insolvència financera que faci impossible la seva continuïtat.

Per això la Cecot i l’Autcat han sol·licitat al Govern d’Espanya l’adopció de mesures que permetin poder sol·licitar aplaçaments sobre els impostos que es meritin en aquest trimestre, amb independència de si ja es va sol·licitar un aplaçament en el trimestre anterior, fixant nous límits que no condicionin la continuïtat de les empreses, establint terminis prou flexibles com per poder donar temps a que l’activitat es recuperi i es pugui fer front a aquestes obligacions.

A hores d'ara sobra dir que el que el teixit empresarial demanda són facilitats per a abonar uns impostos sobre una activitat econòmica que s'està veient afectada per l'impacte de la COVID-19. S'està demanant poder realitzar aquests pagaments d'una manera diferent i dilatada en el temps per a poder evitar l'endeutament de les empreses i autònoms; i el Govern té la possibilitat de dur-lo a terme tal com estan fent altres estats membres de la Unió Europea. Però fins al moment els únics que assumeixen responsabilitats fiscals són les empreses i particulars que, a més, han demostrat una gran implicació en la resolució del problema sanitari aportant de manera altruista hores de producció, materials, transport o fins i tot alguna donació econòmica.

Les entitats tornen a recordar que cap empresa vol deixar de pagar impostos, però tampoc pot deixar de pagar salaris i proveïdors.

SERVEIS RELACIONATS: