Davant l’inici escolar, la Cecot demanda més flexibilitat en la gestió de les relacions laborals per garantir la conciliació laboral i familiar

Davant del supòsit de tancament d’escola o d’una classe concreta, la Cecot proposa que els progenitors i els membres del nucli de convivència familiar siguin considerats en situació d'incapacitat temporal assimilada a contingència professional, tal i com es va produir en l’estadi inicial de la pandèmia.
  • En altres supòsits, la proposta passaria per l’habilitació de permisos retribuïts recuperables i la possibilitat de modificar temporalment les condicions de treball de la resta de plantilla.

Les incerteses que genera l’inici escolar davant les mesures de prevenció per evitar la propagació de la COVID-19 tenen una afectació i un impacte directe sobre l’activitat productiva, per la qual cosa, la patronal Cecot demanda a l’Executiu que implementi i que permeti a les empreses la implementació d’eines i mesures per la gestió de les diverses casuístiques que es derivaran a partir del catorze de setembre.

El supòsit més plausible que ens podem trobar és el tancament per risc de contagi, ja sigui d’una classe concreta, d’un grup d’alumnes o bé de tota una escola. Un risc que es trasllada al nucli de convivència familiar. En aquest cas, des de la Cecot es considera que la solució passaria perquè els progenitors i els membres del nucli de convivència familiar siguin considerats en situació d'incapacitat temporal assimilada a contingència professional, tal i com es va produir en l’estadi inicial de la pandèmia. En aquest cas concret, el sistema de compensació econòmica és senzill i fins el moment ha estat ben gestionat per les empreses, ja que es fa en règim de pagament delegat. És una mesura que respon a la realitat del possible contagi i permet la conciliació. Tanmateix, caldria tenir en compte la possibilitat de desactivar els complements que per a les prestacions d’incapacitat temporal (IT) hi ha establertes en la negociació col·lectiva donat que en aquest supòsit, on es generaria una baixa per confinament de la persona treballadora amb fills al càrrec, sense responsabilitat empresarial en el desencadenant d’aquesta baixa, a l’empresa no li hauria de suposar cap més cost. 

En altres supòsits diferents al tancament de classes o escoles, des de la Cecot es proposa tornar a habilitar permisos retribuïts recuperables, juntament amb la facultat empresarial de modificar les condicions de treball, de jornada i horari a la resta de plantilla, mentre duri la circumstancia temporal. Aquesta mesura permetrà adaptar els recursos humans a la realitat productiva del moment, ajudant a mantenir l’activitat ja que l’empresa no perdria la jornada deguda per la persona treballadora i, alhora, permetrà conciliar la vida laboral amb la familiar.

Es podria donar també el cas que una persona treballadora que no pot prestar serveis per qualsevol altra causa, aliena totalment a la seva voluntat, pugui quedar afectat per un ERTO, permetent-se a l'empresa, en aquest cas, subscriure el corresponent contracte d'interinitat per substituir a la persona treballadora afectada per l'ERTO.

“Les empreses poden trobar-se amb infinitat de casuístiques amb les seves plantilles que, en funció d’un gran nombre de factors propis a l’activitat que desenvolupa i del sector on la desenvolupa, així com altres aspectes inherents a l’empresa, que haurà de gestionar de manera personalitzada”, explica Antoni Abad, president de la Cecot, “per tant, necessita mecanismes i eines de gestió per fer front a les situacions circumstancials que se li poden presentar i poder adaptar solucions a cada cas i a cada moment”.

SERVEIS RELACIONATS: