Qui Som?

Unió de Pintors del Vallès

El Gremi de Pintors del Vallès és una associació empresarial creada per representar i defensar els interessos de les empreses de la pintura amb àmbit d'actuació de tot el Vallès.

El Gremi de Pintors del Vallès és una associació empresarial creada per representar i defensar els interessos de les empreses de la pintura amb àmbit d'actuació de tot el Vallès.

D'altra banda, el Gremi ofereix una àmplia bateria de serveis d'informació i assessorament empresarial amb l'objectiu de millorar la seva qualitat en el treball.

En l'actualitat el Gremi de Pintors de Vallès és pioner en la seva dedicació a l'estudi de nous productes i matèries per posar-se al dia en quan a novetats i qualitat de serveis, dedicant unes hores a la formació dels treballadors dels nous productes que van sortint al mercat.

Impacient per apropar les grans superfícies fabricants de pintures als propis pintors, també dedica algun temps en fer alguna visita a les fabriques més representatives d'aquest món de colors.

Núria Martí
Carrer Sant Pau, 6 | 08221 Terrassa | Tel. 937 361 109 | gremipintors@cecot.org